Priser​

Gældende for 2024

Konsulenttakster

kr./time

Konsulentopgaver

851,00

Kontaktperson for unge og familier

636,00

Specialistopgaver, undervisning, supervision konsulentbistand til fagfolk og ledere

1341,00

Køretid

851,00

Km godtgørelse

3,79 kr. pr. km

Undersøgelser

kr./pr.stk

Afdækkende undersøgelse Barnets Lov § 19

Pris efter aftale alt efter omfanget af afdækningen

Børnefaglig undersøgelse Barnets lov § 20-23

15.800 + transport

Samvær – Borup, Slagelse, Vordingborg og Roskilde lokaler​

kr. /pr. time

Hverdag

851,00

Hverdag efter kl. 17.00

1061,00

Fredag efter kl. 15, weekend og helligdage

1270,00

Leje af lokale pr. time

851,00

Samværsbeskrivelse

2127,00

Samværsrapport

4680,00

Støtte til anbragte børns forældre

kr. /pr. time

Konsulent

636,00

Børn og unges deltagelse i netværksgrupper

​kr./mdr.

Deltagelse i gruppe

851,00

Administration

kr./mdr.

Samvær, der takseres for hver opgave i en sag

1220,00

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Timetaksterne er beregnet sådan, at den kun dækker de omkostninger, der er ved en konsulenttime. Omkostninger er f.eks. løn, husleje, lys, varme, teknik-og kommunikationsudstyr, administration og lignende.

Da CAFA er en selvejende, non-profit institution, skal vi ikke skabe et overskud. Vi er også en almennyttig virksomhed, og det betyder, at der i vores vedtægter er bestemmelser om, hvordan vores eventuelle formue skal anvendes til sociale formål ved virksomhedens nedlæggelse.

Hvis vi skulle oparbejde et overskud, så bliver midlerne i virksomheden og anvendes til udvikling af det sociale arbejde til fordel for vores målgruppe.

Ledelse og supervision

Omkostninger er også ledelse og supervision. Det vil bl.a. sige, at kunden via timetaksten betaler for ledelsesindsats og supervision til konsulenten i den konkrete opgave.

Administration

Omkostninger er som nævnt også administrationen. I CAFA har vi minimeret administrationsudgifterne, som i de senere år har udgjort 5,8%.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke