Priser​

Gældende for 2023

Konsulenttakster

kr./time

Konsulentopgaver

817,00

Kontaktperson for unge og familier

610,00

Specialistopgaver, undervisning, supervision konsulentbistand til fagfolk og ledere

1250,00

Køretid

817,00

Km godtgørelse

3,73 kr. pr. km

Undersøgelser

kr./pr.stk

Børnefaglige undersøgelser

15.100 + transport

Samvær – Borup, Slagelse og Roskilde lokaler​

kr. /pr. stk.

Hverdag

817,00

Hverdag efter kl. 17.00

1018,00

Fredag efter kl. 15, weekend og helligdage

1219,00

Leje af lokale pr. time

817,00

Samvær i Vordingborg lokaler

kr. /pr. stk.

Hverdag

650,00

Hverdag efter kl. 17.00

850,00

Fredag efter kl. 15, weekend og helligdage

1000,00

§ 54 støtte til forældre

kr./time

Konsulent

610,00

Børn og unges deltagelse i grupper

​kr./mdr.

Deltagelse i gruppe

817,00

Administration

kr./mdr.

Samvær

1171,00

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Timetaksterne er beregnet sådan, at den kun dækker de omkostninger, der er ved en konsulenttime. Omkostninger er f.eks. husleje, lys, varme, teknik-og kommunikationsudstyr, administration og lignende.

Da CAFA er en selvejende, non-profit institution, skal vi ikke skabe et overskud. Vi er også en almennyttig virksomhed, og det betyder, at der i vores vedtægter er bestemmelser om, hvordan vores eventuelle formue skal anvendes til sociale formål ved virksomhedens nedlæggelse.

Hvis vi skulle oparbejde et overskud, så bliver midlerne i virksomheden og anvendes til udvikling af det sociale arbejde til fordel for vores målgruppe.

Ledelse og supervision

Omkostninger er også ledelse og supervision. Det vil bl.a. sige, at kunden via timetaksten betaler for ledelsesindsats og supervision til konsulenten i den konkrete opgave.

Administration

Omkostninger er som nævnt også administrationen. I CAFA har vi minimeret administrationsudgifterne, som i de senere år har udgjort 5,8%.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks / Digital post.

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke