UNDERSØGELSER

CAFA tilbyder at gennemføre forskellige typer af familierelaterede undersøgelser, f.eks.:

 • Afdækning eller børnefaglig undersøgelse
 • Netværksundersøgelse
 • Pædagogisk observation
 • Undersøgelse af relationer
 • Undersøgelse i forbindelse med beslutninger omkring samvær
 • Børnesamtaler i forbindelse med div. spørgsmål


Ønsker du at høre mere om undersøgelser, er du altid velkommen til at kontakte os.

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER

I CAFA er vi eksperter i børnefaglige undersøgelser (§ 20), og vi udfører mange. Ved enkeltstående undersøgelser planlægges undersøgelsens omfang og fokus i samarbejde med kommune, forældre og barnet/den unge. Det er vigtigt, at CAFA bliver klar på kommunens forventninger til, hvor fokus skal lægges (f.eks. forældreevne), detaljeringsgrad mv.

Når CAFA skal gennemføre mange børnefaglige undersøgelser for en kommune, så indgås aftaler om kvalitet og procedurer i undersøgelsesarbejdet. Disse aftaler korrigeres efter de første undersøgelser, som CAFA færdiggør, og som kommunen får til vurdering. CAFA gennemfører børnefaglige undersøgelser i ICS-modellen, hvis ikke andet ønskes. Vi arbejder også gerne i DUBU, hvis det ønskes. Vi har erfaringer med forskellige måder at organisere dette på i praksis, som vi gerne informerer om.

Vi sikrer, at en børnefaglig undersøgelse udføres efter loven, f. eks:

 • Vi laver ikke større undersøgelser, end problemet tilsiger
 • Vi taler altid med både forældre og barn
 • Vi inddrager eksisterende viden fra professionelle

Når der ikke er behov for en børnefaglig undersøgelse, men en afdækning, tilbyder vi også at gennemføre den. Det aftales konkret med kommunen, hvad den skal omfatte.​

NETVÆRKSUNDERSØGELSER

En netværksundersøgelse kan f.eks. bestå i:

 • At afdække familiens netværk
 • At undersøge anbringelsesmuligheder i netværket
 • At undersøge netværkets andre muligheder for at støtte
 • At undersøge, om der er personer i netværket, der kan varetage støtten til et anbragt barn, (jf. § 53)

PÆDAGOGISKE OBSERVATIONER

CAFA udfører pædagogiske observationer både som en enkeltstående opgave og som led i en større undersøgelse. En pædagogisk observation kan f.eks. foregå i familiens hjem, på et anbringelsessted eller i CAFAs lokaler. Observationer kan f.eks. bruges til at give redskaber til forældre, lærere og pædagoger, så de bedre kan støtte barnet/den unge.

CAFA observerer også relationer, f.eks. mellem forældre og barn, som ofte gennemføres for at tilvejebringe et grundlag for vurderinger og beslutninger om samvær og hjemgivelse.

BØRNESAMTALER

CAFA tilbyder at gennemføre børnesamtaler, hvis en kommune mangler ressourcer eller kompetencer til at gennemføre den. Det kan også være en børnesamtale mhp. at afdække barnets holdning til en situation eller spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt, at samtalen gennemføres af en udenforstående fagperson. Eller det kan være en samtale i kombination med en observation.

Ønsker du at høre mere om undersøgelser, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi har kontor i Roskilde, og vores undersøgelser henvender sig til familier og kommuner på hele Sjælland såvel som resten af landet.​

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke