PROJEKTER OG PUBLIKATIONER

I CAFA ønsker vi hele tiden at blive klogere på det, vi laver – at udvikle viden, som skaber en bedre tilværelse og rykker noget for de mennesker, vi støtter. Derfor prioriterer vi et innovativt miljø, hvor projekter, efteruddannelse og plads til at udveksle viden er en del af dagligdagen.

INDDRAGELSE SOM FOKUSOMRÅDE

I mange år har vi bl.a. været optaget af inddragelse. Gennem projektarbejde, evalueringer og erfaringer fra vores netværksgrupper for anbragte børn og unge har vi reflekteret over fremgangsmåder og udviklet vores kompetencer i at tale med sårbare børn, unge og forældre.

INNOVATIVT PROJEKTARBEJDE

Innovativt projektarbejde er en naturlig del af vores virke. Vi er dybt engagerede i at udvikle og afprøve nye metoder og indsatser, der gør en forskel for udsatte børn, unge og deres familier. Vi udfører både projekter, som vi selv finansierer, og projekter der er støttet af eksterne midler. Vi leder selv projekterne og sikrer os, at ny viden bliver i huset og anvender den aktivt i vores konsulentarbejde.

EFTERUDDANNELSE OG VIDEREUDVIKLING

En tæt kontakt til teoretiske miljøer og ny forskning har vi bl.a. via medarbejdere, der videreuddanner sig på Masterniveau (f.eks. i udsatte børn og unge) og en Erhvervs-ph.d., som en af vores medarbejdere har udført i samarbejde med Aalborg Universitet.

Atter andre efteruddanner sig f.eks. i terapeutisk retning eller i konsulentfunktioner. Uanset retning hjælper det os til at bygge bro mellem teori og praksis og til at se nye perspektiver for vores arbejde.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke