​ANDRE FORMER FOR STØTTE

Vi tilbyder forskellige former for støtte til børn og familier.

Det kan f.eks. være:

  • § 30 forløb
  • Sikkerhedsplaner
  • Indsats mod skolevægring
  • § 75 støtte

§ 30- FAMILIEORIENTERET RÅDGIVNING OG KONSULENT-BISTAND SAMT NEVÆRKSGRUPPER

CAFA tilbyder kommuner at varetage tidlige indsatser § 30, hvor rådgivning og konsulentbistand tilrettelægges individuelt i samarbejde med familien og kommunen.

CAFA har ligeledes mangeårige erfaringer med at oprette og drive netværksgrupper for børn og unge og voksne. Vi kan både støtte kommunens egne medarbejdere i at starte netværksgrupper, eller vi kan oprette og drive netværksgrupper for kommunen – enten i kommunens lokaler eller i CAFA.

SIKKERHEDSPLANER

CAFA har erfaringer og kompetencer til at skabe holdbare løsninger i barnets netværk, ud fra de kriterier, som kommunen sætter for dets ophold i hjemmet.

Vi arbejder både med at iværksætte rene netværksløsninger og kombinerede løsninger, hvor CAFAs konsulenter - sideløbende med indsatsen fra netværket - kan støtte familien professionelt. Ofte vil det give mening, at der støttes med familiebehandling, men også en mere håndholdt pædagogisk og/eller praktisk støtte i hjemmet kan være relevant i en periode.

​Kommunen formulerer, hvilket sikkerheds niveau, der er behov for samt, hvilke forandringer der skal ske i hjemmet, for at barnet kan blive boende.

CAFA kan derefter tage over i forhold til at afdække familiens netværk og afklare, hvem i netværket, der kan byde ind med relevant støtte samt, hvilken professionel støtte der er behov for.

Kommunen godkender herefter sikkerhedsplanen.

​CAFA eller kommunen aktiverer sikkerhedsplanen i praksis.

​Barnets trivsel og sikkerhed kan derefter følges tæt af kommunen eller CAFA.

SKOLEVÆGRING

Vi ser i CAFA mange børn og unge, der har et stort og bekymrende fravær fra skolen.

Vi ser mange forskellige årsager til skolevægring, f.eks., - at barnet har en diagnose som f.eks. autisme eller angst, som barnet ikke har modtaget optimal støtte til – at barnet mobbes i skolen eller - at barnet ikke støttes tilstrækkeligt i hjemmet.

​Der er ofte tale om komplicerede vanskeligheder på flere områder samtidig – måske er der startet en ”ond” spiral, hvor en problemstilling indvirker negativt på andre områder.

​Det er vores erfaring, at der ofte er behov for en helhedsorienteret og tværgående støtteindsats. Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan f.eks. bestå i:

  • et forløb, hvor forældrene ”klædes på” til få barnet eller den unge i skole, herunder afdækkes og støttes forældrene ift. deres vanskeligheder. I et tæt samarbejde med barnet og forældrene sættes mål for skolegangen. Der kan også gives konkret praktisk støtte f.eks. ved, at CAFAs konsulent er til stede om morgenen i en periode for at hjælpe forældrene og barnet i gang med eller fastholde skolegangen.
  • samtidig støtter CAFA barnets trivsel i skolen i et tæt samarbejde med lærerne, hvor vi kan give supervision og input til styrkelse af barnets relationer i skolen og til at styrke barnets selvværd.
  • det er væsentligt, at der sker en koordination af alle iværksatte indsatser ift. barnet og familien, således at både familien og fagfolk arbejder ud fra fælles mål samt følger kontinuerligt op på indsatsen. Denne koordinering påtager vi os gerne i CAFA.

​§75-STØTTE

CAFA udfører støtte i henhold til Barnets lov § 75 til forældre med anbragte børn.

KONTAKT OS OG HØR MERE

​Hvis du vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os.

Fra vores base i Roskilde hjælper vi familier på Sjælland såvel som i resten af landet!

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke