BESTYRELSE

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen:

FORMAND

Ole Reinholdt - Mail: ole.reinholdt@pc.dk Telefon: 40 35 61 48

ØVRIG BESTYRELSE

Jørgen Sten Nielsen

Per Eriksson

Steen Kristensen

Pernille Reinholdt

Henning Nielsen, udpeget af Lejre Kommune

HISTORIE

FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE

Under navnet ”Plejehjemsforeningen i Roskilde amt” blev CAFA stiftet som en forening i 1897 og havde til formål at formidle anbringelser af børn og unge i familiepleje. I begyndelsen blev den daglige drift varetaget af skiftende forretningsbestyrere med interesse for feltet, og foreningsarbejdet var primært baseret på medlemsengagement og frivilligt arbejde.

NY LOV FØRTE TIL PROFESSIONALISERING

Et skift på den socialpolitiske scene og indførelse af Bistandsloven i 1976, der bl.a. muliggjorde, at almennyttige foreninger kunne bistå kommunerne i anbringelsessager, medførte en generel opblomstring af et mere struktureret og professionaliseret arbejde med familiepleje.

For CAFA førte de nye politiske vinde til udvikling af en egentlig organisation, hvor der blev ansat faguddannet personale til at varetage anbringelsessager for de omkringliggende kommuner.

KURSSKIFTE MARKERES MED NYT NAVN

Frem til 2002 voksede CAFA på anbringelsesområdet, indtil de første tegn på ændringer i det kommunale landskab og hjemtagelse af anbringelsessager gav anledning til et kursskifte.

Et navneskifte fra ”Familieplejen i Roskilde Amt” til ”CAFA” markerede de første skridt på vejen mod et bredere funderet konsulent- og udviklingsarbejde på børne- og familie området.

En fusion med ”Familieplejen i Slagelse”, opbygning af CAFAs to samværshuse (som stadig findes), og en intern omstillingsproces mod konsulentrollen blev sat i gang for at imødegå de nye udfordringer.

ET KONSULENTHUS MED SOCIALT FOKUS

Efter kommunalreformen i 2007 valgte de nye storkommuner at hjemtage anbringelsessagerne, hvilket førte til radikal ændrede arbejdsvilkår for CAFA. De nye forhold satte yderligere skub i det igangsatte strategiskifte og det forskelligartede konsulentarbejde for kommunerne, der også i højere grad også kom til at omfatte støtte til udsatte voksne.

Efter en omlægning fra forening til selvejende institution er CAFA i dag et socialfagligt videns- og konsulenthus med både professionsuddannede og akademiske medarbejdere, der primært løser opgaver for kommunerne, institutioner m.fl.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke