KVALITETSSIKRING AF BØRNE- OG FAMILIESAGER

CAFA har gennemført genopretning og kvalitetssikring af børne/familie sager i en del kommuner.

Her bidrager CAFA med at genoprette sager, som afdelingen er kommet bagud med. Det være sig børnefaglige undersøgelser, børne- og ungeplaner, børnesamtaler, opfølgning osv.

Vi kan også bidrage med konsulentbistand i genopretningsprocessen ift. at fremtidssikre arbejdet i afdelingen.

Kommunen udvælger de sager/ de sagsstammer, som CAFA skal gennemgå. CAFAs arbejde kan omfatte gennemgang af journaler i forhold til, om gældende lovgivning og relevant faglighed er opfyldt.

Gennemgangen kan munde ud i et sammendrag af sagernes problematik med konkrete forslag til mulige løsninger. Hvis der er behov, kan CAFA tilbyde at udføre de manglende aktiviteter.

CAFAs indsats kan også bestå i at styre en proces, hvori børne- og ungerådgiverne selv afdækker manglerne i deres sager. Her munder arbejdet ud i en samlet opsamling, som kan danne grundlag for en genopretningsproces.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke