TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED TRIVSELSPROBLEMER OG DERES FORÆLDRE

CAFA har for egne midler igangsat et projekt med netværksgrupper for børn med trivselsproblemer i alderen 10-14 år, som indenfor en kortere tid er kommet hjem fra et ophold på julemærkehjem. Samtidig gives tilbud til deres forældre om rådgivning og vejledning. Projektet løber i ca. 2 år.

BØRNENE OG DE UNGE:

CAFA har mange års erfaring i arbejdet med netværksgrupper for børn og unge.

Vi har haft børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, unge med selvskadende adfærd, unge med psykiske vanskeligheder og børn og unge med overvægt i netværksgrupper.

​​

Effekten er dokumenteret. Evalueringer og rapporter kan hentes under ”Publikationer“.

De unge mødes i netværksgruppen med en anerkendende tilgang, hvor de respekteres for dem, de er, og hvor fokus er på udvikling af fællesskab. Effekten af deltagelsen i en netværksgrupper er generelt:

  • Styrket selvværd og selvfølelse
  • Mindsket ensomhedsfølelse og mindreværdsfølelse.
  • Venskaber.
  • Styrket indsigt og forståelse for sin egen situation.
  • Styrket selvstændighed og kompetence til at give udtryk for egne holdninger og behov.

​FORÆLDRENE:

Forældrene kan være usikre på, hvordan de bedst kan følge op og støtte barnet, når det kommer hjem fra et ophold på julemærkehjem. Det kan være, at forældrene oplever, at barnet har ændret adfærd eller reaktioner, og der kan derfor være behov for, at forældrene ændrer deres tilgang til barnet. Vi vil gerne være med til at gøre det nemmere for forældre at tage imod deres barn efter et julemærkehjems ophold samt støtte relationen mellem forældrene og barnet. Fokuspunkter ​tilrettelægges i samarbejde med forældrene med udgangspunkt i den enkelte familiens behov for ønsker. Barnet inddrages mest muligt i samråd med forældrene​.

​Som udgangspunkt tilbyder vi mellem 2-6 gange råd og vejledning til forældrene i forløbet.

VISITATION OG DET PRAKTISKE:

Netværksgruppen mødes i CAFAs lokaler i Borup. Mødefrekvensen er ca. 1 gang om måneden i tidsrummet kl. 16.30-19.30. Dertil kommer 1 årlig overnatning for de unge og evt. udflugter.

​Samtaler med forældrene sker efter nærmere aftale i hjemmet eller i CAFAs lokaler.

Det er gratis for børn og unge og forældre at deltage.

Vi modtager henvendelse om deltagelse i projektet fra både børn og unge, forældre, børn- og ungerådgivere og andre professionelle.

Kontakt projektleder Sharon Rasmussen på sr@cafa.dk eller mobil 20 90 34 52

Vi har en pjece, som kan hentes under fanen ”Publikationer”.

Se herunder nogle børns udtalelser om at deltage i en netværksgruppe

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke