TILSYN MED BØRN OG UNGE, SOM ER ANBRAGT UDENFOR HJEMMET

CAFA har årelang erfaring med og viden om at føre det individuelle tilsyn med børn og unge, som er anbragt i familiepleje, opholdssteder eller på børne- og ungehjem.

MODELLER FOR TILSYN

CAFA arbejder med forskellige modeller for det individuelle tilsyns udførelse:

·​En model, hvor CAFA fører tilsynet ud fra et forud fastlagt omfang og indhold, herunder antallet af tilsynsbesøg, børnesamtaler, rapporter osv., CAFA afgiver tilbud ud fra kommunens ønsker til tilsynet.

·​En model, hvor CAFA udfører et behovsbestemt tilsyn, hvor de grundlæggende lovgivningsmæssige krav opfyldes, og hvor de konkrete behov i det enkelte tilsyn varetages, som de opstår. Her betaler kommunen et fast månedligt tilsynshonorar.

​NETVÆRKSGRUPPER FOR ANBRAGTE BØRN OG UNGE

CAFA har i en årrække drevet netværksgrupper for børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet. Der er evidens for, at det har en positiv virkning for børnenes og de unges udvikling af selvværd, og samtidig er det et væsentligt bidrag til at udføre et godt tilsyn. Se evalueringsrapporter under Projekter og publikationer.

KURSER TIL PLEJEFAMILIER

CAFA gennemfører undervisning og kurser for plejefamilier efter nærmere aftale med kommuner.

Vi arbejder også med netværksgrupper for plejefamilier. 

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke