SUPERVISION OG RÅDGIVNING

CAFA giver supervision og konsulentbistand til fagpersoner, der arbejder med udsatte børn, unge og familier. Det kan være til:

 • Sagsbehandlere og familieplejekonsulenter og andre fagpersoner i kommunerne
 • Fagpersoner, der har støttefunktioner i forhold til børn og voksne
 • Institutioner, opholdssteder og bosteder for børn, unge og voksne
 • Plejefamilier for børn og unge
 • Ledere for socialfagligt personale

Supervision foregår i grupper eller individuelt.

KURSER OG INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE

CAFA har igennem en årrække arbejdet systematisk med inddragelsen af børn og unge - både med udviklingen af metoder og med inddragelsen i praksis. I 2014 afsluttedes i CAFA et Ph.d.-projekt om inddragelse af udsatte børn og unge (”Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde -– reel inddragelse eller symbolsk retorik?” ved Birgitte Schjær Jensen), som pegede på en række forhold, der bør iagttages, når inddragelsen tilrettelægges og føres ud i praksis, for at få en reel betydning for børnene og de unge. Samtidig har vi i en årrække arbejdet med inddragelsen i praksis, bl.a. via netværksgrupper for børn og unge med særlige vanskeligheder.

CAFA tilbyder løbende kurser om inddragelse af udsatte børn og unge, hvor vi med udgangspunkt i eksempler fra deltagernes praksis kommer omkring lovgivning, hensigtsmæssig tilrettelæggelse og rammer for inddragelsesprocessen, erfaring og fortolkning, dilemmaer og vanskeligheder i den professionelles rolle mv.

Der er mulighed for at afholde kursus for en gruppe og individuelt, og kursus kan afholdes i CAFAs lokaler eller hos jer/ andre steder.

SUPERVISION OG RÅDGIVNING I DAGTILBUD OG SKOLER​

CAFAs konsulenter har erfaringer med special- og socialpædagogisk arbejde i daginstitutioner og skoler, herunder erfaringer med inklusionsprojekter.

Inklusion handler bl.a. om at bringe en række specialpædagogiske metoder ind i hverdagen – og dermed i høj grad om, hvordan de professionelle er klædt på til opgaven og mødet med børnene og unge. Her tilbyder CAFA rådgivning, supervision og undervisningsforløb til lærere og pædagoger, herunder Marte Meo forløb i klasser/grupper, hvori samspillet og den positive kontakt udvikles.

 • Supervision af lærere- og pædagoggrupper, evt. kombineret med observation i klassen/gruppen
 • Oplæg og undervisning til grupper fx om klasseledelse eller om børn med konkrete særlige behov, tilgangen til dem og konkrete pædagogiske metoder
 • Marte Meo forløb i klasser/grupper – hvori samspillet og den positive kontakt udvikles
 • Rådgivning/vejledning i forhold til forældresamarbejde
 • Kommunikationsstrategier til ”den svære samtale” med blandt andet forældre
 • Rådgivning i forhold til skriftlige statusudtalelser og rapporter

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke