SUPERVISION OG RÅDGIVNING

CAFA giver supervision og konsulentbistand til fagpersoner, der arbejder med udsatte børn, unge og familier. Det kan være til:

 • Børne- og ungerådgivere, familieplejekonsulenter og andre fagpersoner i kommunerne
 • Fagpersoner med støttefunktioner i forhold til udsatte børn og voksne
 • Børne- og ungehjem og bosteder for voksne

 • Plejefamilier for børn og unge
 • Ledere for socialfagligt personale

Supervision foregår i grupper eller individuelt.

RÅDGIVNING I SAGER OM ADOPTION UDEN SAMTYKKE

I CAFA har vi gennemført et forskningsprojekt med interviews med adopterede og adoptivforældre. Undersøgelsen viste, at selve adoptionsprocessen er meget følelsesmæssigt belastede for både barnet og de kommende adoptivforældre. Dertil kommer, at børnene i undersøgelsen havde særlige vanskeligheder forårsaget af omsorgssvigt, uanset at de blev anbragt udenfor hjemmet meget hurtigt efter fødslen. Tilknytningsprocessen kræver derfor særlig fokus i forbindelse med adoption.

​Samvær mellem barnet og dets biologiske forældre i processen viste sig at være et særligt vanskeligt område.

Der er behov for en særlig tilrettelæggelse af adoptionsprocessen, så barnet får den optimale tryghed og støtte i dets udvikling. Vi giver rådgivning i forhold til dette både i enkeltsager og i undervisning. Du kan finde undersøgelsen her på hjemmesiden under Projekter og Publikationer.

KURSER OM INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE

​CAFA har igennem en årrække arbejdet systematisk med inddragelsen af børn og unge - både med udviklingen af metoder og med inddragelsen i praksis. I 2014 afsluttedes i CAFA et Ph.d.-projekt om inddragelse af udsatte børn og unge (”Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde – reel inddragelse eller symbolsk retorik?” ved Birgitte Schjær Jensen), som pegede på en række forhold, der bør iagttages, når inddragelsen tilrettelægges og føres ud i praksis, for at få en reel betydning for børnene og de unge. Samtidig har vi i en årrække arbejdet med inddragelsen i praksis, bl.a. i projekter og via netværksgrupper for børn og unge med særlige vanskeligheder. Ph.d. rapporten kan findes her på hjemmesiden under Projekter og Publikationer.

CAFA tilbyder løbende kurser om inddragelse af udsatte børn og unge, hvor vi med udgangspunkt i eksempler fra deltagernes praksis kommer omkring lovgivning, hensigtsmæssig tilrettelæggelse og rammer for inddragelsesprocessen, erfaring og fortolkning, dilemmaer og vanskeligheder i den professionelles rolle mv.

​Der er mulighed for at afholde kurser for en gruppe og individuelt, og kurser kan afholdes i CAFAs lokaler eller andre steder.

SUPERVISION TIL DAGTILBUD OG SKOLER

CAFAs konsulenter har erfaringer med special- og socialpædagogisk arbejde i daginstitutioner og skoler, herunder erfaringer med inklusionsprojekter.

Inklusion handler bl.a. om at bringe en række specialpædagogiske metoder ind i hverdagen – og dermed i høj grad om, hvordan de professionelle er klædt på til opgaven og mødet med børnene og de unge. Her tilbyder CAFA rådgivning, supervision og undervisningsforløb til lærere og pædagoger, herunder Marte Meo forløb i klasser/grupper, hvori samspillet og den positive kontakt udvikles.

 • Supervision af lærere- og pædagoggrupper, evt. kombineret med observation i klassen/gruppen.
 • Oplæg til grupper fx om klasseledelse eller om børn med konkrete særlige behov, tilgangen til dem og konkrete pædagogiske metoder.
 • Marte Meo forløb i klasser/grupper.
 • Rådgivning/vejledning om forældresamarbejde.
 • Kommunikationsstrategier til ”den svære samtale” med f.eks. forældre.
 • Rådgivning i forhold til skriftlige statusudtalelser og rapporter.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke