2. Klik på Bekræft nedenfor.

Kontakt Os

Vi tilbyder
individuelle løsninger

Kontakt Os

Vi finder det mulige
i det umulige

Kontakt Os

Vi udvikler viden,
der virker i praksis

Kontakt Os

Udsatte børn og unge
kan og vil inddrages

Velkommen til Cafa

Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde

CAFA er en non-profit organisation med over 100 års erfaring, der skaber social værdi for udsatte børn, unge og voksne.

På den ene side er vi et konsulenthus, der rykker hurtigt ud og udfører konkrete opgaver af forebyggende og foranstaltningsmæssig karakter for bl.a. kommuner og institutioner.

På den anden side arbejder vi innovativt og kreativt med at skabe viden, som giver en bedre tilværelse og rykker noget for de mennesker, vi støtter.

Det gør vi gennem projekter, der udvikler og løfter metoderne på vores felt samt opbygger viden til brug for områdets fagfolk.

Projekter

klik her

Konsulenthus

klik her

Om cafa

klik her