STØTTENDE INDSATSER

​Vi udfører alle former for støttende indsatser for udsatte børn, unge og deres forældre.

FAMILIEBEHANDLING SAMT PÆDAGOGISK- OG PRAKTISK STØTTE

Vi giver bred støtte til hele familien eller speciel målrettet støtte i forhold til konkrete problematikker og/eller målrettet enkelte familiemedlemmer.

CAFA har mange opgaver med familiebehandling til familier med henblik på udviklingen af deres indbyrdes relationer og/eller udvikling af forældrenes kompetencer. Det kan være i familier, hvor børnene bor hjemme og i familier, hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet.

Vi har ligeledes erfaringer med behandling i familier med en psykisk syg forælder, som har behov for opbakning og pædagogiske råd og vejledning i hverdagen i forhold til børnene – sideløbende med, at forælderen f.eks. modtager behandling for den psykiske sygdom fra andre relevante behandlere.

Støtten kan gives primært eller som kombination af

  • Familiebehandling
  • Pædagogisk støtte
  • Praktisk støtte

METODER

​CAFA råder over konsulenter med efteruddannelse i forskellige former for terapi- og familiebehandlingsmetoder. Vi kan f.eks. tilbyde Marte Meo metoden, som et glimrende bidrag til udvikling af forældrekompetencer. For at opdage de gode øjeblikke, filmer vi situationer i hverdagen, hvor barn og forældre er sammen. Filmen bruges som udgangspunkt for vejledning og samtale. Ved at se filmen sammen med konsulenten, bliver forældrene skærpet på deres samspil med barnet.

Vi tilbyder også træningsmetoden Familie på alle strenge, hvor vi arrangerer gruppe-sessioner eller individuel behandling, hvor vi tilpasser indholdet til den enkelte familie.

​HVOR FINDER STØTTEN STED?

Familiebehandling og støtte kan finde sted i CAFAs lokaler i Roskilde, Borup, Slagelse og Vordingborg.

​Vi udfører også opgaverne i familiens eget hjem, hvor vi kan etablere støtte i større eller mindre omgang og på forskellige tidspunkter af dagen/aftenen. 

KONTAKTPERSON TIL BØRN OG UNGE

Vi støtter børn og unge, mens de bor hjemme, i egen bolig eller er anbragt. Vi er kontaktpersoner for mange unge, der har behov for personlig støtte eller voksenkontakt. Støtten skræddersyes til den enkelte. Det kan bl.a. handle om personlig støtte, støtte i relationer til familie og venner, støtte til uddannelse, arbejde, fritid og økonomi.

Kontakt og indsats varierer alt efter behov og tilrettelægges individuelt efter aftale med barnet/den unge og kommunen.

Vi kan også tilbyde behandlingsorienterede forløb f.eks. sorgbehandling eller bearbejdning af anbringelsesforløb.

PRINCIPPER I STØTTE OG BEHANDLING HOS CAFA

  • ​inddragelse og selvbestemmelse
  • en anerkendende og ressource orienteret tilgang
  • fokus på udvikling af resiliens (modstandskraft)
  • fokus på koordinering af indsatsen mellem fagfolk
  • åbenhed og gennemsigtighed i CAFAs arbejdsprocesser

Kontakt os gerne, hvis du ønsker mere information om mulighederne for iværksættelse af en støttende indsats.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke