HJÆLPEFORANSTALTNINGER

​Vi udfører alle former for hjælpeforanstaltninger for udsatte børn, unge og deres forældre, herunder:


Familiebehandling og pædagogisk og praktisk støtte i hjemmet
Kontaktperson

FAMILIEBEHANDLING SAMT PÆDAGOGISK- OG PRAKTISK STØTTE

Vi giver bred støtte til hele familien eller speciel målrettet støtte i konkrete problematikker og/eller målrettet enkelte familiemedlemmer.

CAFA har mange opgaver med familiebehandling til familier med henblik på udviklingen af deres indbyrdes relationer og/eller udvikling af forældrenes kompetencer. Det gør vi både i familier, hvor børnene bor hjemme og i familier, hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet.

Vi har ligeledes erfaringer med behandling hos familier med en psykisk syg forælder, som har behov for opbakning og pædagogiske råd og vejledning i hverdagen i forhold til børnene – sideløbende med, at forælderen modtager behandling for den psykiske sygdom fra andre relevante behandlere.

Støtten kan gives primært eller som kombination af

  • Familiebehandling
  • Pædagogisk støtte
  • Praktisk støtte

METODER

​CAFA råder over konsulenter med efteruddannelse i forskellige former for terapi- og familiebehandlingsmetoder. Vi kan f.eks. tilbyde Marte Meo metoden, som et glimrende bidrag til udvikling af forældrekompetencer. For at opdage de gode øjeblikke, filmer vi situationer i hverdagen, hvor barn og forældre er sammen. Filmen bruges som udgangspunkt for vejledning og samtale. Ved at se filmen sammen med konsulenten, bliver forældrene skærpet på deres samspil med barnet.

Vi tilbyder også træningsmetoden Familie på alle strenge, hvor vi arrangerer gruppe-sessioner eller individuel behandling, hvor vi tilpasser indholdet til den enkelte familie.

​HVOR FINDER STØTTEN STED?

Familiebehandling og støtte kan finde sted i CAFAs lokaler i Roskilde, Borup, Slagelse og Vordingborg på Sjælland.

Vi udfører også opgaverne i familiens eget hjem, hvor vi kan etablere støtte i større eller mindre omgang og på forskellige tidspunkter af dagen/aftenen. Vi har derfor mulighed for at hjælpe familier i hele landet.

KONTAKTPERSON TIL BØRN OG UNGE

Vi støtter børn og unge, mens de bor hjemme, i egen bolig eller er anbragt. Vi er kontaktpersoner for mange unge, der har behov for personlig støtte eller voksenkontakt. Støtten skræddersyes til den enkelte. Det kan bl.a. handle om personlig støtte, støtte i relationer til familie og venner, støtte til uddannelse, arbejde, fritid og økonomi.

Kontakt og indsats varierer alt efter behov og tilrettelægges individuelt efter aftale med barnet/den unge og kommunen.

Vi kan også tilbyde behandlingsorienterede forløb f.eks. sorgbehandling eller bearbejdning af anbringelsesforløb.

PRINCIPPER FOR STØTTE OG BEHANDLING I CAFA

  • ​inddragelse og selvbestemmelse
  • en anerkendende og ressourceorienteret tilgang
  • fokus på udvikling af resiliens (modstandskraft)
  • fokus på koordinering af indsatsen mellem fagfolk
  • åbenhed og gennemsigtighed i CAFAs arbejdsprocesser

Kontakt os gerne, hvis du ønsker mere information om mulighederne for iværksættelse af en hjælpeforanstaltning.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks / Digital post.

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke