VÆRDIGRUNDLAG

CAFA arbejder ud fra det det humanistiske menneskesyn og er drevet af fire grundholdninger, der definerer os som organisation og danner rammen om vores handlinger.

INDDRAGELSE ER VIGTIG

Voksne, børn og unge er selvstændige og kompetente mennesker med rettigheder og kompetencer til at have mening om og handlemuligheder i eget liv. Alle har krav på at blive hørt og give sin mening til kende og ikke mindst få indflydelse på eget liv ved deltagelse og medbestemmelse, ergo inddragelse.

RESPEKT FOR HINANDEN OG DE MENNESKER, VI SAMARBEJDER MED

Det er vigtigt for os, at vores kunder, brugere og samarbejdspartnere opfatter os som troværdige, og at vi udfører vores arbejde med respekt for hinanden og de mennesker, vi samarbejder med. Vi bestræber os på at være en påskønnet sparringspartner, der giver værdi til et samarbejde.

BEVÆGELSE MED MÅLET FOR ØJE

CAFA er en organisation i bevægelse. Vi er opmærksomme på og lytter til forandringer og strømninger i samfundet og forholder os til udviklinger omkring os. Både i stort og småt er vi indstillet på at være fleksible og skifte retning, hvis forholdene kræver det – dog uden at miste fokus på formålet med vores arbejde: at skabe social værdi for udsatte børn, unge og voksne.

SE DET MULIGE I DET UMULIGE

Sociale problemer er ofte ”vilde” problemer med en høj grad af kompleksitet, som ikke altid lader sig tæmme ved første forsøg. I CAFA er det en faglig kompetence at kunne stå i komplicerede problemstillinger uden at gribe til forenklede løsninger. Vi ser det som vores opgave at få ting til at lykkes trods modsætninger.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke