STØTTET OG OVERVÅGET SAMVÆR

CAFA udfører støttet samvær og overvåget samvær (jf. Barnets lov § 104 og 105) mellem forældre og børn samt mellem børn og andre, f.eks. deres bedsteforældre, søskende eller tidligere plejeforældre. Barnet kan f.eks. være anbragt hos en plejefamilie, et opholdssted eller på et børne-og ungdomshjem.

Vi etablerer løsninger, hvor det så vidt muligt er de samme konsulenter, der varetager samværet hver gang. Ofte er der dog to konsulenter på en opgave, som skiftes til at være til stede. Det smidiggør aftalemuligheder og sikrer en dynamisk vurdering af samværets udvikling.

ET ANERKENDENDE OG UDVIKLINGSORIENTERET PERSPEKTIV

Vores faglige tilgang er et anerkendende og udviklingsorienteret perspektiv, hvor vi altid leder efter mulige udviklingspotentialer i relationen mellem barnet og den voksne.

Der kan efter aftale arbejdes med at udvikle og træne relationen mellem forælderen og barnet med et bestemt udviklingsmål for øje. Formålet kan eksempelvis være at udvikle samværet med henblik på:

  • at flytte samværet fra et samværshus til forælderens hjem
  • at ophæve et støttet samvær eller et overvåget samvær
  • at kvalificere kontakten mellem forælderen og barnet

CAFA kan arbejde med de specifikke problematikker både før, under og efter samvær, og udviklingsarbejdet kan tage udgangspunkt i direkte støtte til forælderen, barnet og/eller dem begge.

HVOR FOREGÅR OVERVÅGET OG STØTTET SAMVÆR?

Støttet og overvåget samvær kan finde sted i CAFAs lokaler i Borup, Slagelse, Vordingborg og Roskilde, hjemme hos forældrene, på barnets anbringelsessted eller et andet relevant sted.

SUPERVISION PÅ SAMVÆRSOPGAVER

Overvåget og støttet samvær har ofte mange involverede aktører, der kan repræsentere forskellige faglige holdninger. Det kan påvirke samværet og kan afhjælpes via supervision til flere eller alle parter. CAFA tilbyder supervision til fagfolk i samværs spørgsmål.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om støttet eller overvåget samvær eller supervision. 

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke