PIA BRENØE

Min opgave, som direktør i CAFA, er at have det overordnede ansvar for CAFAs udvikling, drift og økonomi. Herunder at have visioner for CAFA, samt udarbejde mål og strategier for den økonomiske og faglige udvikling, samt for udviklingen af nye tilbud i CAFA. Denne opgave foregår i tæt samarbejde med bestyrelsen.

Mit fokus er især på to områder – en høj faglig kvalitet og økonomien. De to områder er i mine øjne forbundne forudsætninger, idet styring af økonomien er en forudsætning for selve virksomheden og dermed for at kunne leve op til CAFAs formål om at tilbyde ydelser i forhold til børn, unge og voksne med særlige vanskeligheder og behov. At tilbyde ydelser af høj kvalitet er omvendt en forudsætning for tilfredshed hos kunderne, så de vender tilbage og nye kunder kommer til.

CAFAs grundlæggende holdninger om at tage udgangspunkt i kundernes behov samt om, at inddrage børn, unge og familier i opgaveløsningen, skal løses kompetent, og i CAFA er det ledelsesteamets opgave at støtte konsulenterne med faglig sparring, supervision og undervisning. Vi prioriterer arbejdet med at koble forskning og viden med de konkrete metoder, der anvendes i det praktiske sociale arbejde, og vi finder det vigtigt at evaluere og opsamle erfaringer på det faglige arbejde på en systematisk måde.

Jeg ser CAFA som en organisation, der er i stand til at videreudvikle og forandre sig, og derved vil kunne løse nye opgaver i fremtiden. Det er mit mål at understøtte en kultur, hvor nye udviklinger får plads og hilses velkommen – således at vi til stadighed kan tilbyde ydelser af høj kvalitet.

Se faglig profil

DIREKTØR

Mobil: 20 90 34 55 Mail: pb@cafa.dk

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke