PIA BRENØE

Uddannelse og efteruddannelse

 • Master i pædagogisk udviklingsarbejde
 • Socialpædagog
 • Mediator/konfliktmægler
 • Systemisk teori og metode i rådgivning, behandling, supervision, konsultation og terapi
 • Systemisk og narrativ praksis i behandlingsarbejde med familier og børn
 • Lederuddannelse

Kurser

 • Mediehåndtering
 • Børnesamtaler
 • Fokuserede samtaler med anbragte børn og unge
 • MST behandling
 • Utilpassede unge
 • Anbringelser uden samtykke
 • Narrative metoder
 • OCD
 • Kognitiv terapi og metode
 • Selvskadende adfærd

Videns- og ansvarsområder

 • Faglig ledelse, supervision, coaching, undervisning til konsulenterne i CAFA
 • Metodeudvikling
 • Kvalitetssikring
 • Kommunikation med kunder
 • Koordinering Igangsætning og ledelse af faglige udviklingsprocesser og projekter
 • Supervision, coaching, konsultation, undervisning og personaleudvikling til fagfolk i kommuner og på institutioner

Tidligere ansættelser

 • Pædagog på Frederiksberg Skole- og behandlingshjem
 • Stedfortræder på institutionen Dohns Minde i Gentofte, med funktioner: Døgncenter for døgnanbragte børn samt børn i aflastning, Familiecenter, Familiepleje og Åben anonym rådgivning.
 • Konsulent i CAFA

Projekter og udviklingsarbejde

 • Udvikling af metode til faglig revision
 • Udvikling af metoder i personaleudvikling
 • Bidrag til projekt ”anbringelse i trygge rammer 2009-10, om generelt tilsyn
 • Undervisning og supervision til fagfolk i Anbringelsesreformen og ”styrk det driftsmæssige tilsyn” på døgninstitutioner og opholdssteder
 • Projekt, ”Koordinering af intensive indsatser ift. børn og familier”, udvikling af koordinatorfunktion
 • 2006-2009 Projekt: Koordinering af intensive indsatser ift. børn og familier, udvikling af koordinatorfunktionen
 • 2011-2012: Projekt, “Anbragte og tidligere anbragte unge som mentorer for yngre anbragte børn og unge”, projektleder
 • 2012 – Projekt: “På vej”, unge med psykisk sygdom i job og uddannelse, projektleder

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke