PERNILLE WILLUMSEN

I CAFA varetager jeg som konsulent forskelligartede opgaver. Jeg udarbejder børnefaglige undersøgelser, har samvær imellem børn, der er anbragt udenfor hjemmet og deres forældre, både i støttede og overvågede samvær og udfører også familiebehandling.

Jeg tager altid udgangspunkt i den konkrete problemstilling og trækker fra min kandidatuddannelse i kommunikation på et solidt fagligt vidensgrundlag, der favner bredt over pædagogik, psykologi og kommunikation. Jeg møder børn og familier med en åben tilgang, og anvender metoder, der er hjælpsomme for netop det enkelte barn og den enkelte familie.

Jeg værdsætter en nuanceret og reflekteret tilgang til problemforståelse og søger altid at se muligheder og veje i ellers svære situationer. Jeg arbejder med respekt for alle interesserede parter og er optaget af samarbejdsformer mellem familier og fagpersoner, hvor alles viden og perspektiv bliver en frugtbar del af løsningerne. Det er vigtigt for mig at arbejde systematisk og med en gennemsigtighed i fremgangsmåder, vurderinger og refleksioner, både når det gælder undersøgelser, familiebehandling og andre opgaver.

Jeg har desuden erfaring med at designe, lede og formidle undersøgelser og evalueringer, både i mindre skala og i større sammenhænge som fx evaluering af en kommunes samlede inklusionsindsats på skoleområdet.

Se faglig profil

KONSULENT

Mobil: 20 90 34 57 Mail: pw@cafa.dk

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke