TINA B. OLSEN

Uddannelse og efteruddannelse

 • Marte Meo terapeut
 • Diplom i Journalistisk
 • Systematisk og narrativ praksis i behandlingsarbejde med børn og familier
 • Videregående træning i Supervision
 • Socialrådgiver

Kurser

 • FIT (Feedback Informed Treament)
 • Supervision og undervisning i brug Marte Meo-metoden
 • Supervision og undervisning i brug af de neuroaffektive kompasser
 • Konkret brug af mentaliseringsbegreberne
 • Løsningsfokuseret tilgang
 • Børnesamtalen
 • Supervision
 • Konstruktiv konfliktløsning
 • Kognitiv terapi og metode
 • Selvskadende adfærd

Videns- og ansvarsområder

 • Familiebehandling i døgn regi § 52.3.4 og ambulant § 52.3.3 og §11 forløb
 • Mødeledelse
 • Medarbejderudvikling med fokus på løsning af opgaven i forhold til hver enkelt familie
 • Supervision, coaching, konsultation, undervisning og personaleudvikling
 • Familiebehandlingsopgaver
 • Koordination af støttet og overvåget samvær – også i familiens eget hjem
 • Kontaktperson for sårbar børn og unge
 • Koordinator for arbejdet med netværksgrupper for udsatte børn og unge
 • §54 støtteperson
 • Undersøgelser af netværksplejefamilier og konkret godkendelser
 • Familieplejeanbringelse og tilsyn, – aflastning, døgn og handicap

Projekt- og udviklingsarbejde

 • Projektleder: ”Netværksgrupper for anbragte børn og unge og deres plejefamilier”
 • Implementering af virksomhedsplaner, FIT, analyser (Marte Meo og de neuroaffektive kompasser) i det konkrete arbejde i døgnbehandlingen af udsatte familier
 • Udvikling af debatforum for socialarbejdere via CAFAs hjemmeside
 • Projektleder: ”Overvægtige børn” et projekt i CAFA. Koordineret, psykosocial indsats til børn med overvægt og deres familier
 • Projekt, “På vej” et projekt i CAFA. Unge med psykisk sygdom i job og uddannelse
 • KABU projekt: ”Efterværn”: udvikling af efterværnsgruppe for unge
 • Projekt: ”Koordineret familiepleje”: udvikling af netværksgrupper for anbragte børn og unge
 • Udvikling af metoder i netværksundersøgelser og tilbud til netværksplejefamilier.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks / Digital post.

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke