SUSANNE KATZ

Uddannelse og efteruddannelse

 • Master i udsatte børn og unge
 • Socionom
 • Systemisk teori og metode i rådgivning, behandling, supervision, konsultation og terapi
 • Systemisk og narrativ praksis i behandlingsarbejde med familier og børn
 • Samordner i familierådsmetoden
 • Lederuddannelse

Videns og ansvarsområder i CAFA

Udvikling og kommunikation, herunder:

 • ​Udvikling af nye tilbud, faglige metoder og standarder
 • Forhandling og indgåelse af kontrakter med kunder og opfølgning herpå
 • CAFAs udvikling som organisation
 • Igangsætning af projekter og udviklingsarbejde
 • CAFAs kommunikation
 • Andre ledelsesopgaver

Supervisions-, coachings-, undervisnings-, konsulent- og personaleudviklingsopgaver ift. fagfolk i kommuner, på institutioner mv.

Tidligere ansættelser

 • Sagsbehandler, København og Brøndby kommune
 • Familieplejekonsulent i Brøndby kommune og i Familieplejen i Roskilde Amt
 • Supervisor, Københavns kommune
 • Leder af ”Børn og Unge” i Job og Familieafdelingen i Gentofte kommune
 • Forstander for institutionen Dohns Minde i Gentofte, med funktioner: et Døgncenter med døgnanbragte børn samt børn i aflastning, et Familiecenter, et Familieplejeteam og en åben anonym rådgivning.

Projekter og udviklingsarbejde

 • 1997-1998: Metodeudviklingsprojekt – tværfagligt samarbejde (SIBU-midler), projektkoordinator.
 • 2001-2004: Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper (midler fra FAK), supervisor
 • 2003: Netop – et efterværnstilbud til 16 – 23 årige anbragte og tidligere anbragte (midler fra KABU), supervisor og evaluator
 • 2005-2009: Udvikling af kontakten mellem misbrugende og psykisk syge forældre og deres anbragte barn (midler fra Bedre Tværfaglig Indsats – særlig overfor børn og forældre med misbrug og psykisk sygdom), supervisor
 • 2006-09:- Styring og koordinering af kortvarig intensiv indsats i sårbare familier (midler fra FAMCEN), projektleder
 • 2008-2010: Støtte og behandling til unge med selvskadende adfærd (midler fra Indsats overfor personer med spiseforstyrrelser mv), projektleder
 • 2011-2013: Mentorprojekt – frivillig støtte til anbragte unge i netværksgruppe (midler fra PUF – puljen), supervisor
 • 2014-2016: Er børns overvægt et kostproblem? Støtte til børn med overvægt og deres familier (CAFAs midler), evaluator.
 • 2019- : Netværksgrupper for børn med overvægt, supervisor

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke