Faglig profil

Uddannelse og efteruddannelse

 • Socialrådgiver
 • ​Miljøterapi
 • Narrativ proceskonsulentuddannelse
 • Konfliktmægler
 • Mentalisering i omsorgs - og relations arbejde

Videns- og ansvarsområder

 • Udvikling af nye tilbud, faglige metoder og standarder i CAFA
 • Forhandling og indgåelse af kontrakter med kunder og opfølgning herpå
 • CAFAs udvikling som organisation
 • Igangsætning af projekter og udviklingsarbejde
 • Supervision og støtte til medarbejderne i CAFA
 • Kvalitetssikring af CAFAs arbejde med børnefaglige undersøgelser
 • Andre ledelsesopgaver
 • Familiebehandlingsopgaver ift. børn og familier

Kurser

 • Konfliktmægling -løsning og -mediering
 • Systemisk metode i behandling og supervision
 • Systematisk metode i arbejdet med børn og familie
 • Forebyggelse af seksuelle overgreb

Tidligere ansættelser

 • Leder af opholdsstedet Paideia, Livsværk
 • Konsulent i CAFA
 • Socialrådgiver på døgninstitutionen Solhjem
 • ​Socialrådgiver, familieafsnittet, Roskilde kommune

Projekter og udviklingsarbejde

 • Projekt: Tilbud til børn og unge med trivselsproblemer (herunder overvægt) og deres forældre.
 • Projekt: ”På Vej” en koordineret psykosocial indsats til unge med psykisk lidelse ift. uddannelse og beskæftigelse.
 • Projekt: ”Mentorordningen” Projektets formål er at forbedre og kvalificere efterværnsforløb for unge anbragte i alderen 12 -23 år.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFA ved at klikke her.

CVR-nummer: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke