HJÆLPEFORANSTALTNINGER

Vi udfører mange former for hjælpeforanstaltninger for udsatte børn, unge og deres forældre f.eks:

 • Støtte og behandling til familier f.eks. Marte Meo
 • Støtte til børn og unge f.eks. igennem kontaktpersonsordning

STØTTE OG BEHANDLING TIL FAMILIER

Vi giver bred støtte til hele familien eller speciel målrettet støtte i konkrete problematikker. Vi har bl.a. været støtte for psykisk syge forældre, som har haft behov for opbakning, råd og vejledning i hverdagen i forhold til deres børn – sideløbende med, at de modtager behandling for deres sygdom fra andre relevante behandlere.

Vi samarbejder også med familier om udviklingen af deres indbyrdes relationer og forældrenes kompetencer. Det gør vi både i familier, hvor børnene bor hjemme og i familier, hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet.

MARTE MEO

CAFA kan tilbyde Marte Meo metoden, som et glimrende bidrag til vejledning af forældre. For at opdage de gode øjeblikke, filmer vi situationer i hverdagen, hvor barn og forældre er sammen. Filmen bruges som udgangspunkt for vejledning og samtale. Ved at se filmen sammen med vejlederen, bliver forældrene skærpet på deres samspil med barnet.

STØTTE TIL BØRN OG UNGE

Vi støtter børn og unge, mens de bor hjemme, i egen bolig eller er anbragt. Kontakt og indsats varierer alt efter behov og tilrettelægges individuelt efter aftale med barnet/den unge og kommunen. Vi kan også tilbyde behandlingsorienterede forløb f.eks. sorgbehandling.

Vi er kontaktpersoner for mange unge, der har behov for personlig støtte eller voksenkontakt som skræddersyes til den enkelte. Det kan bl.a. handle om personlig støtte, støtte i relationer til familie og venner og støtte til uddannelse, arbejde, fritid og økonomi. Timetallet kan variere efter behov og aftale.

PRINCIPPERNE FOR STØTTE OG BEHANDLING I CAFA

 • inddragelse og selvbestemmelse
 • en anerkendende og ressourceorienteret tilgang
 • fokus på udvikling af resiliens (modstandskraft)
 • fokus på koordinering af indsatsen mellem fagfolk
 • åbenhed og gennemsigtighed i CAFAs arbejdsprocesser

54-STØTTEPERSON

CAFA udfører også støtte i henhold til Servicelovens § 54 til forældre med anbragte børn. Støttepersonen kan bl.a. tilbyde forældrene:

 • Støtte til at tale om følelser og reaktioner i forhold til anbringelsen
 • At lytte og være til stede alene for forældrenes skyld
 • Støtte forældrene i samarbejdet med kommune og anbringelsessted
 • Styrke forældrene i kontakten til det anbragte barn

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks eller på sikker mail: aksn@cafa.dk 

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke