2. Klik på Bekræft nedenfor.

Konsulenthus

I CAFA er vi et team af veluddannede medarbejdere, der udfører mange forskellige opgaver:

  • Forebyggende og foranstaltningsmæssige opgaver i konkrete sager, hvor udsatte børn, unge og familier er i fokus
  • Undersøgelser f.eks. børnefaglige undersøgelser jf. LOS § 50
  • Støttet og overvåget samvær
  • Andre opgaver f.eks. genopretning og kvalitetssikring af børne/familiesager, supervision og konsultation samt konsulentbistand.

5 gode grunde til at vælge CAFA

1. Skræddersyede løsninger

Vi har ingen faste koncepter, men tilpasser vores fremgangsmåde og indsats til den konkrete opgave. Vi lytter til kundens behov og vælger den metode og løsningsmodel, der matcher kundes forventninger og den viden / de erfaringer, vi har på området.

2. Høj faglighed og fleksibilitet

Vi har en gruppe af konsulenter med en bred og forskelligartet uddannelses- og erfaringsbaggrund. Det betyder, at vi kan håndplukke den rette medarbejder til en opgave. CAFA har størrelsen til at løfte tungere opgaver, der kræver fleksibilitet og flere konsulenter.

3. Præcision

Hos os bliver opgaverne udført ordentligt og med omhyggelighed og med fokus på det aftalte indhold. Vi følger op i alle faser i en sag og giver altid kunden en tilbagemelding, såfremt deadlines og/eller andre forhold i opgaveløsningen skal revurderes i forhold til det oprindeligt aftalte.

4. Navigerer i kaos

Kunder kan i høj grad henvende sig med udefinerede problemstillinger eller uden en fast forestilling om, hvordan en opgave skal løses. Vi bidrager med spørgsmål, input og dialog, så problemstillinger afdækkes og kan håndteres.  Vi har kompetencer til at stå i komplicerede problemstillinger uden at give forenklede løsninger.

5. Konkurrencedygtige priser

CAFAs priser er absolut konkurrencedygtige. Vi arbejder på timebasis og afgiver tilbud.