2. Klik på Bekræft nedenfor.

Susanne Katz

Jeg yder konsulentbistand og supervision i kommuner – til f.eks. sagsbehandlere familieplejekonsulenter og faglige ledere. Desuden supervision til institutioner og opholdssteder.

Jeg arbejder også med genopretningsprocesser i kommuner, hvor man er kommet bagud med opgaver (børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgning m v.), hvor jeg giver overordnede bidrag til processen samt deltager med direkte faglig støtte.

I CAFA har er jeg optaget af projekter, hvor vi f.eks. afprøver og beskriver nye metoder, og jeg giver støtte og supervision til CAFAs konsulenter, der beskæftiger sig med netværksgrupper for børn og unge.

Se faglig profil

Susanne Katz
Senior konsulent

Mobil: 20 93 57 68
Mail: sk@cafa.dk