2. Klik på Bekræft nedenfor.

Susanne Katz

Uddannelse og efteruddannelse

Master i udsatte børn og unge
Socionom
Systemisk teori og metode i rådgivning, behandling, supervision, konsultation og terapi
Systemisk og narrativ praksis i behandlingsarbejde med familier og børn
Samordner i familierådsmetoden
Lederuddannelse

Videns og ansvarsområder i CAFA

Udvikling og kommunikation, herunder:

  •  Udvikling af nye tilbud, faglige metoder og standarder
  •  Forhandling og indgåelse af kontrakter med kunder og opfølgning herpå
  •  CAFAs udvikling som organisation
  •  Igangsætning af projekter og udviklingsarbejde
  •  CAFAs kommunikation
  •  Andre ledelsesopgaver

Supervisions-, coachings-, undervisnings-, konsulent- og personaleudviklingsopgaver ift. fagfolk i kommuner, på institutioner mv.

Tidligere ansættelser

Sagsbehandler, København og Brøndby kommune
Familieplejekonsulent i Brøndby kommune og i Familieplejen i Roskilde Amt
Supervisor, Københavns kommune
Leder af ”Børn og Unge” i Job og Familieafdelingen i Gentofte kommune
Forstander for institutionen Dohns Minde i Gentofte, med funktioner: et Døgncenter med døgnanbragte børn samt børn i aflastning, et Familiecenter, et Familieplejeteam og en åben anonym rådgivning.

Projekter og udviklingsarbejde

1997-1998: Metodeudviklingsprojekt – tværfagligt samarbejde (SIBU-midler), projektkoordinator.
2001-2004: Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper (midler fra FAK), supervisor
2003: Netop – et efterværnstilbud til 16 – 23 årige anbragte og tidligere anbragte (midler fra KABU), supervisor og evaluator
2005-2009: Udvikling af kontakten mellem misbrugende og psykisk syge forældre og deres anbragte barn (midler fra Bedre Tværfaglig Indsats – særlig overfor børn og forældre med misbrug og psykisk sygdom), supervisor
2006-09:- Styring og koordinering af kortvarig intensiv indsats i sårbare familier (midler fra FAMCEN), projektleder
2008-2010: Støtte og behandling til unge med selvskadende adfærd (midler fra Indsats overfor personer med spiseforstyrrelser mv), projektleder
2011-2013: Mentorprojekt – frivillig støtte til anbragte unge i netværksgruppe (midler fra PUF – puljen), supervisor
2014-2016: Er børns overvægt et kostproblem? Støtte til børn med overvægt og deres familier (CAFAs midler), evaluator.
2019- : Netværksgrupper for børn med overvægt, supervisor