2. Klik på Bekræft nedenfor.

Supervision og rådgivning

CAFA giver supervision, konsulentbistand og undervisning til fagpersoner, der arbejder med udsatte børn, unge og familier. Det kan være til:

 • Sagsbehandlere og familieplejekonsulenter og andre fagpersoner i kommunerne
 • Fagpersoner, der har støttefunktioner i forhold til børn og voksne
 • Institutioner, opholdssteder og bosteder for børn, unge og voksne
 • Plejefamilier for børn og unge
 • Ledere for socialfagligt personale

Supervision foregår i grupper eller individuelt.

CAFA har viden om, hvordan faglighed og økonomi kan prioriteres samtidigt. Vi har en erfaring for, at faglig supervision til medarbejdere med fordel kan følges op af supervision til de faglige ledere for at give den bedste effekt og sammenhæng.

 

Supervision og rådgivning i dagtilbud og skoler

CAFAs konsulenter har erfaringer med special- og socialpædagogisk arbejde i daginstitutioner og skoler, herunder erfaringer med inklusionsprojekter.

Inklusion handler bl.a. om at bringe en række specialpædagogiske metoder ind i hverdagen – og dermed i høj grad om, hvordan de professionelle er klædt på til opgaven og mødet med børnene og unge. Her tilbyder CAFA rådgivning, supervision og undervisningsforløb i form af:

 • Supervision af lærere- og pædagoggrupper, evt. kombineret med observation i klassen/gruppen
 • Oplæg og undervisning til grupper fx om klasseledelse eller om børn med konkrete særlige behov, tilgangen til dem og konkrete pædagogiske metoder
 • Marte Meo forløb i klasser/grupper – hvori samspillet og den positive kontakt udvikles
 • Rådgivning/vejledning i forhold til forældresamarbejde
 • Kommunikationsstrategier til ”den svære samtale” med blandt andet forældre
 • Rådgivning i forhold til skriftlige statusudtalelser og rapporter