2. Klik på Bekræft nedenfor.

Stine Frandsen

Uddannelse og efteruddannelse

Overkonstabel
Socialpædagog
Marte Meo terapeut
Lederuddannelse CFL ”Den nye leder”

Kurser

Neuro-pædagogik
Kognitiv terapi
Systemisk terapi
Miljøterapi
Behandling af seksuelt misbrugte piger

Videns- og ansvarsområder

Udvikling af nye tilbud, faglige metoder og standarder i CAFA
Forhandling og indgåelse af kontrakter med kunder og opfølgning herpå
CAFAs udvikling som organisation
Igangsætning af projekter og udviklingsarbejde
Supervision og støtte til medarbejderne i CAFA
Andre ledelsesopgaver
Supervisions-, coachings-, undervisnings-, konsulentopgaver ift. bl.a. fagfolk på opholdssteder, specialskoler mv.
Særlig viden på faglige områder som f.eks. børn og unge med Tourette, ADHD, Asperger og Autisme samt familierådgivning og –behandling, herunder
Marte Meo behandling.

Projekter og udviklingsarbejde

Udvikling af tilbud til hhv. introverte og ekstroverte piger.
Projekt: Koordineret, psykosocial indsats til børn med overvægt og deres familier.