2. Klik på Bekræft nedenfor.

Skolevægring – fravær i skolen

Mange unge færdiggør ikke en ungdomsuddannelse, og det har været en kendt problematik i en del år.

For mange børns vedkommende har det formentlig sit udspring allerede, når de går i grundskole, hvor barnet/den unge har fravær i skolen i korte eller længere perioder.

Problemstillingen kan være kompleks. Hvis et barn bliver mere og mere fraværende i undervisningen, fysisk og/mentalt, er der ofte grund til bekymring for barnets trivsel. Ofte har manglende trivsel en sammenhæng mellem skole og hjem og findes ofte i begge arenaer.

For at hjælpe barnet/ den unge bør/ skal der arbejdes i spændingsfeltet mellem skole og hjem, for at komme hele vejen rundt om problematikkerne.

CAFA har erfaringer i at støtte op om processen og arbejde helhedsorienteret, således at barnet/ den unge kommer tilbage i skole og får et mere kontinuerligt skoleforløb.

CAFA tilbyder at opstarte forløb, som bl.a. kan klæde forældrene på til at blive bedre til at skabe fundamentet for at få barnet/den unge i skole. I et tæt samarbejde med barnet og forældrene, laves konkrete aftaler og mål for barnet, og der arbejdes med at styrke barnets selvværd og give barnet succeser.

Der gives ligeledes støtte til forældrene i at få barnet i skole, fx ved at være til stede om morgenen i den første periode, ved at følge op på processen med forældrene og barnet i et tæt samarbejde o.lign.

Hvis der arbejdes med en målrettet indsats, hvor familien/barnet følges tæt, er det muligt at formindske fravær i skolen og fastholde barnet/den unge i skolegang.

En målrettet indsats indebærer, at der arbejdes systematisk og med fokus på inddragelse af barnet/familien og de professionelle/skolen.