SKOLEVÆGRING – FRAVÆR I SKOLEN

Vi ser i CAFA mange børn og unge, der har et stort og bekymrende fravær fra skolen.

Vi ser forskellige årsager til skolevægring, f.eks.:

  • at barnet har en individuel diagnose som f.eks. autisme eller angst, som barnet ikke modtager optimal støtte til
  • at barnet trives dårligt i skolen, f.eks. pga. mobning eller manglende selvværd
  • at barnet ikke støttes tilstrækkeligt i hjemmet, f.eks. pga. forældrenes manglende ressourcer til at forstå eller støtte barnet.

Der er ofte tale om komplicerede vanskeligheder på flere områder samtidig – måske er der startet en ”ond” spiral, hvor en problemstilling indvirker negativt på andre områder.

HELHEDSORIENTERET OG TVÆRGÅENDE INDSATS

​For at give hjælp til skolevægring bør der ofte sættes ind med en helhedsorienteret og tværgående støtteindsats. Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan f.eks. bestå i:

  • et forløb, hvor forældrene ”klædes på” til få barnet eller den unge i skole, herunder afdækkes og arbejdes med de faktorer hos forældrene, der kan være hæmmende for at undgå skolevægring hos barnet. I et tæt samarbejde med barnet og forældrene laves konkrete aftaler og mål for skolegangen. Der kan ligeledes gives konkret praktisk støtte f.eks. ved at CAFAs konsulent er til stede om morgenen i en periode for at hjælpe forældrene og barnet i gang med eller fastholde skolegangen.
  • samtidig støtter CAFA barnets trivsel i skolen i et tæt samarbejde med skolelærerne, hvor vi kan give supervision og input til nye forsøg og initiativer til styrelse af barnets relationer i skolen, og der arbejdes med at styrke barnets selvværd og give barnet succeser.
  • det er væsentligt, at der sker en koordination af alle iværksatte indsatser ift. barnet og familien, således at både familien og fagfolk arbejder ud fra fælles mål samt følger kontinuerligt op på indsatsen. Denne koordinering påtager vi os i CAFA at være ansvarlig for.

Hvis der sker en behandling af skolevægring via en sådan målrettet, helhedsorienteret og koordineret indsats, hvor familien/barnet følges tæt, er det muligt at formindske barnets eller den unges fravær og sikre en kontinuerlig skolegang.

HØR MERE OM BEHANDLING AF SKOLEVÆGRING

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi behandler skolevægring, er du meget velkommen til at kontakte os.

Fra vores base i Roskilde hjælper vi familier på Sjælland såvel som i resten af landet!

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks eller på sikker mail: aksn@cafa.dk 

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke