2. Klik på Bekræft nedenfor.

Sikkerhedsplaner for børn og unge

At lave sikkerhedsplaner i højrisikosager kan være en stor opgave. CAFA har erfaringer med at arbejde målrettet med at skabe løsninger i barnets netværk, ud fra de kriterier som kommunen har   sat for at barnet kan blive boende i hjemmet. Vi arbejder både med rene netværksløsninger, hvis dette ønskes, men udfører også kombinerede løsninger, hvor fx en af vores erfarne konsulenter sideløbende med arbejdet i netværket, kan udføre behandling i familien.

Hvordan? Kommunen formulerer hvilken forandring der skal ske, for at barnet kan blive boende i hjemmet. CAFA kan derefter tage over i forhold til at afdække familiens netværk, og afklare hvem i netværket der kan byde ind med støtte, samt få aktiveret sikkerhedsplanen i praksis.

Sideløbende med at netværket aktiveres kan CAFA tilbyde løsninger, hvor vi i en periode er tæt til stede i hjemmet for at barnets trivsel følges tæt. Ofte vil det give mening at der arbejdes med familiebehandling, men indimellem kan det også være nødvendigt i en periode med mere håndholdt praktisk støtte, og CAFA kan hjælpe med det hele.