SIKKERHEDSPLANER FOR BØRN OG UNGE

Vi arbejder med udsatte børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, overgreb, vold og lignende, og som har behov for, at der skabes en sikkerhed omkring dem, mens de opholder sig i hjemmet.

LAD CAFA STÅ FOR UDFORMNING AF SIKKERHEDSPLANER

CAFA har erfaringer og kompetencer til at skabe holdbare løsninger i barnets netværk, ud fra de kriterier som kommunen sætter for deres ophold i hjemmet.

Vi arbejder både med at iværksætte rene netværksløsninger og kombinerede løsninger, hvor CAFAs erfarne konsulenter - sideløbende med indsatsen fra netværket - kan støtte familien professionelt. Ofte vil det give mening, at der støttes med familiebehandling, men også en mere håndholdt pædagogisk og/eller praktisk støtte i hjemmet kan være relevant i en periode.

HVORDAN LAVES SIKKERHEDSPLANER I CAFA?

​Kommunen formulerer, hvilket sikkerhedsniveau, der er behov for samt, hvilke forandringer der skal ske i hjemmet, for at barnet kan blive boende.

CAFA kan derefter tage over i forhold til at afdække familiens netværk og afklare, hvem i netværket, der kan byde ind med relevant støtte.

Sideløbende med, at netværket aktiveres, kan CAFA som nævnt også tilbyde professionelle løsninger.

Kommunen godkender herefter sikkerhedsplanen.

CAFA aktiverer sikkerhedsplanen i praksis.

Barnets trivsel og sikkerhed kan derefter følges tæt af kommunen eller CAFA.

KONTAKT OS OG HØR MERE

Vi udarbejder sikkerhedsplaner til børn og unge i hele landet. Du finder vores kontor i Roskilde og vores samværshuse i henholdsvis Slagelse og Borup på Sjælland. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks eller på sikker mail: aksn@cafa.dk 

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke