2. Klik på Bekræft nedenfor.

NETVÆRKSGRUPPER FOR BØRN MED OVERVÆGT

CAFA har i starten af 2019 igangsat et 2-årigt projekt for børn og unge med overvægt. Det tager udgangspunkt i børnenes her-og-nu trivsel og er et forsøg på at tilbyde børnene en bedre livskvalitet – på trods af de mange vanskeligheder, som vi ved, at mange af disse børn har. Vi mener, at mange børn med overvægt har et behov for mere kontakt med anerkendende voksne og mere og bedre kontakt med jævnaldrende for at få mindsket deres ensomhedsfølelse. Vi har erfaringer i CAFA med, at børn i netværksgrupper bliver mindre ensomme, når de opnår kontakt med andre ligestillede børn.

Grupperne

Der er tale om 2 grupper. Den konkrete sammensætning tager udgangspunkt i en vurdering af, hvilke børn der skønnes at kunne få udbytte af hinandens samvær samt, at der skal være både drenge og piger i grupperne. Projektet vil komme til at omfatte ca. 15 børn – med en gruppe for de ca. 8-11-årige og en gruppe for de 12-16-årige. Til hver gruppe er der tilknyttet to konsulenter, som leder gruppen og er sammen med børnene, når de mødes.

Finansiering

CAFA finansierer selv projektet – og har også fået et tilskud fra Jubilæumsfonden.

Visitation

Henvendelse om deltagelse i grupperne kan ske til CAFA fra forældre, børn, kommunale sagsbehandlere og andre fagfolk, der er i berøring med børnene.