2. Klik på Bekræft nedenfor.

CAFAs projekt ”Netværksgrupper for børn og unge med overvægt” er kommet godt i gang!

I marts 2019 startede CAFA 2 netværksgrupper for børn med overvægt som led i et projektet – en gruppe for børn mellem 10-12 år og en gruppe for børn mellem 13-15 år.

Hvad siger børnene og de unge?

Efter børnene havde mødtes tre gange i grupperne, ønskede vi at få et indblik i, hvordan de oplever det at deltage i grupperne. Vi gennemførte et gruppeinterview med børnene og de unge i hver gruppe.

Børnene og de unge blev spurgt, hvordan det er at deltage i grupperne – hvad der er godt og dårligt ved det. Alle børnene deltog i interviewene og satte ord på deres oplevelser i gruppen.

Flere børn nævnte som det første, at de er glade for at komme i gruppen, fordi de har fået venner. Andreas beskriver eksempelvis: ”Det er godt, da man får venner, og man kan snakke åbent. Der er ikke nogen, der er opdelt og kun taler med hinanden. Alle taler sammen.”

Andre faktorer, som flere børn beskrev som gode, var, at de sammen laver sjove lege og aktiviteter, og at de selv er med til at beslutte, hvad de skal spise og er med til at lave det. Som Martin fortæller: ”Det er super fedt, at vi selv skal være med til at bestemme, hvad vi skal lave af mad, og det er sjovt, at vi selv skal lave maden sammen med de voksne”. Louise fortsætter: ”Det er også godt, at vi tit er udenfor og lege, hvor man sammen laver alle mulige gode lege.”

Flere af børnene satte også ord på noget, som skulle være anderledes. De ønskede at mødes oftere i grupperne. Muhammad sagde f.eks.: ”Det måtte gerne være oftere, at vi skal ses, da det er mærkeligt kun at se sine venner en gang om måneden.” Benjamin supplerer, at han godt kunne tænke sig, at de kunne være sammen en hel dag, da tiden går så hurtigt, når de er sammen. De andre børn i gruppen giver ham ret i det.

Der tegner sig således, ud fra børnenes egne fortællinger, et billede af, at projektet er kommet godt i gang. Børnene oplever nogle af de positive aspekter, som CAFA – via erfaringer med netværksgrupper for børn med særlige vanskeligheder – håber på vil indfinde sig.

Hvad siger konsulenterne?

CAFAs konsulenter har også kun godt at sige om starten af projektet. Børnene og de unge har været positive og forventningsfulde, og de har bidraget med aktiv deltagelse i aktiviteter og været åbne omkring deres situation. Allerede ved de første møder i grupperne har børnene og de unge delt ud af deres erfaringer omkring det at være overvægtig, f.eks. har de fortalt hinanden om deres svære skolegang og den mobning, de har oplevet.

Der har også vist sig nogle problemstillinger, som skulle løses. F.eks. har flere børn /unge har vanskeligt ved at komme til og fra møderne i gruppen, hvorfor CAFA har måttet arrangere transport.

Konsulenterne er forventningsfulde og glæder sig til at arbejde videre med begge grupper og ser frem til mange gode oplevelser sammen med dem.

Har du eller kender du et barn eller ung, som ville have glæde af at komme i en gruppe for børn med overvægt, så kontakt projektleder, Katrine Sjørslev Nielsen, aksn@cafa.dk eller på mobil 2090 3452.