NETVÆRKSGRUPPER FOR ANBRAGTE BØRN OG UNGE OG DERES PLEJEFORÆLDRE

CAFA igangsætter nyt projekt:

NETVÆRKSGRUPPER FOR ANBRAGTE BØRN OG UNGE OG DERES PLEJEFAMILIER

CAFA har fået projektmidler fra Socialstyrelsen til at starte en netværksgruppe for anbragte børn og unge i alderen 12-16 år. Samtidig gives tilbud til deres plejeforældre om deltagelse i deres egen netværksgruppe.

Om projektet kan vi sige:

DE UNGE:

De unge mødes med en anerkendende tilgang, hvor de respekteres for dem, de er, og hvor fokus er på udvikling af fællesskab. Effekten af deltagelsen i en netværksgrupper er generelt:

  • Styrket selvværd og selvfølelse
  • Mindsket ensomhedsfølelse og mindreværdsfølelse.
  • Mulighed for at få venskaber.
  • Styrket indsigt og forståelse for sin egen situation.
  • Styrket selvstændighed og kompetencer til at give udtryk for egne holdninger og behov.

CAFA i mere end 15 år arbejdet med anbragte børn og unge i netværksgrupper. Dette har affødt en selvkørende forening for tidligere anbragte over 18 år.

Effekten er dokumenteret. Evalueringer og rapporter kan hentes under ”Publikationer“.

PLEJEFORÆLDRE:

Plejeforældrene kan føle sig alene i deres rolle, og de kan særligt i plejebarnets teenageår føle sig udfordret. I projektet vil plejeforældrene få mulighed for at deltage i en netværksgruppe og dermed f.eks. få:

·​Mulighed for dialog med andre plejeforældre samt faglige input til deres rolle.

·​Støtte, hvis de ønsker at tage initiativer til andre typer af aktiviteter, f.eks. sociale arrangementer

·​Støtte til netværksgruppens fortsættelse uden deltagelse af CAFA ved projektperiodens afslutning.

​Netværksgruppen for plejeforældre er tænkt som en selvhjælpsgruppe, som vil bygge på de konkrete plejeforældres initiativer og ønsker.

VISITATION OG DET PRAKTISKE:

Der vil være løbende visitation, som vil tage udgangspunkt i det enkelte barn eller unges mulighed for at få gavn af at deltage i en gruppe. Der optages ikke udviklingshæmmede børn eller børn med udviklings-forstyrrelser som f.eks. autisme, hvis de vurderes ikke at kunne få udbytte af at indgå i en gruppe. Visitationen tager udgangspunkt barnet eller den unge. Det er således ikke en forudsætning for barnets eller den unges deltagelse, at dets plejeforældre vil deltage i en netværksgruppe. Plejeforældrene skal dog være indstillet på at transportere barnet eller den unge til gruppens møder, hvis barnet eller den unge ikke kan transportere sig selv.

Ungegruppen mødes i CAFAs lokaler i Borup og plejeforældrene mødes i Roskilde. Mødefrekvensen er ca. 1 gang om måneden i tidsrummet kl. 16.30-19.30. Dertil kommer 1 årlig overnatning for de unge.

Det er gratis for både børn og unge og deres plejeforældre at deltage.

Vi modtager henvendelse om deltagelse i netværksgruppen fra både børn og unge, forældre, plejeforældre, sagsbehandlere og andre professionelle.

Kontakt projektleder Tina Bjørn Olsen tbo@cafa.dk eller på mobil 20 90 34 64.

Vi har et informationsmateriale til de anbragte børn og unge og til plejeforældrene, som kan rekvireres ved henvendelse i CAFA, eller som kan hentes under fanen ”Publikationer”.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks / Digital post.

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke