2. Klik på Bekræft nedenfor.

Pia Brenøe

Uddannelse og efteruddannelse

Master i pædagogisk udviklingsarbejde
Socialpædagog
Systemisk teori og metode i rådgivning, behandling, supervision, konsultation og terapi
Systemisk og narrativ praksis i behandlingsarbejde med familier og børn
Lederuddannelse

Kurser

Mediehåndtering
Børnesamtaler
Fokuserede samtaler med anbragte børn og unge
MST behandling
Utilpassede unge
Anbringelser uden samtykke
Konfliktløsning og mediation
Narrative metoder
OCD
Kognitiv terapi og metode
Selvskadende adfærd
Konfliktløsning og mediation

Videns- og ansvarsområder

Faglig ledelse, supervision, coaching, undervisning til konsulenterne i CAFA
Metodeudvikling
Kvalitetssikring
Kommunikation med kunder
Koordinering Igangsætning og ledelse af faglige udviklingsprocesser og projekter
Supervision, coaching, konsultation, undervisning og personaleudvikling til fagfolk i kommuner og på institutioner

Tidligere ansættelser

Pædagog på Frederiksberg Skole- og behandlingshjem
Stedfortræder på institutionen Dohns Minde i Gentofte, med funktioner: Døgncenter for døgnanbragte børn samt børn i aflastning, Familiecenter, Familiepleje og Åben anonym rådgivning.
Konsulent i CAFA

Projekter og udviklingsarbejde

Udvikling af metode til faglig revision
Udvikling af metoder i personaleudvikling
Bidrag til projekt ”anbringelse i trygge rammer 2009-10, om generelt tilsyn
Undervisning og supervision til fagfolk i Anbringelsesreformen og ”styrk det driftmæssige tilsyn” på døgninstitutioner og opholdssteder
Projekt, ”Koordinering af intensive indsatser ift. børn og familier”: udvikling af koordinatorfunktion
2006-2009 Projekt: Koordinering af intensive indsatser ift. børn og familier, udvikling af koordinatorfunktionen
2011-2012: Projekt, “Anbragte og tidligere anbragte unge som mentorer for yngre anbragte børn og unge”, projektleder
2012 – Projekt: “På vej”, unge med psykisk sygdom i job og uddannelse, projektleder