2. Klik på Bekræft nedenfor.

Peter Klagenberg

Uddannelse og efteruddannelse

Socialpædagog.
Årskursus Danmarks Pædagogiske Universitet: ”Organisation og Ledelse ”
Systemisk og narrativ praksis i behandlingsarbejde med familier og børn

Kurser

Supervision
Narrativ terapi
Børnesamtaler
Kognitiv terapi og metode
Anerkendende samtale
Konfliktmægling

Videns- og ansvarsområder

Samværsopgaver
Undervisning til plejefamilier og opholdssteder
Netværksgrupper for børn og unge
Familieplejeanbringelse og individuelle tilsyn, – aflastning, døgn og handicap

Projekter og udviklingsarbejde

Udvikling af samværskoordination og etablering af samværshuse
Udvikling af aflastningstilbud til handicappede børn
Koordinatorfunktion
Projekt, ”Udvikling af kontakten mellem misbrugende og psykisk syge forældre og deres anbragte barn”