KATRINE NIELSEN

Jeg har fokus på at kombinere min teoretiske viden med de konkrete problemstillinger, jeg møder hos de mennesker, jeg har kontakt med i mit arbejde. Min ambition i mit arbejde er også at besidde og bevare et højt refleksionsniveau i hver sag, så selvfølgeligheder og forforståelser afprøves, og nuancer bliver fremhævet. Samtidig arbejder jeg for, at hvert enkelt barn, ung og voksen oplever, at deres forudsætninger, fortællinger og ønsker bliver inddraget i den hjælp, jeg giver.

Jeg er uddannet cand. mag i psykologi og sundhedsfremme. Jeg har i min uddannelse arbejdet med en bred vifte af teoretiske retninger på feltet omkring udsatte børn, unge og deres familier. Dette udgangspunkt er med til at øge min reflektoriske tilgang til mine arbejdsopgaver her i CAFA. Endvidere har jeg i fire år arbejdet på et forskningsinstitut, hvor jeg ligeledes har arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. Her har jeg primært arbejdet med den anvendelsesorienterede forskning indenfor feltet omkring anbringelser, opsporingsarbejde, daginstitutioner og undervisning i folkeskolen. Jeg har således tilegnet mig en lang erfaring med at udvikle projekter, undersøgelser og evalueringer på området udsatte børn, unge og deres familier. Min faglighed ligger derfor i spændingsfeltet mellem praksis og det at udvikle viden hos CAFAgels.

Af konkrete opgaver i CAFA kan nævnes forældrekompetenceundersøer, sagsbehandlingssager samt støttet og overvåget samvær.

Se faglig profil

KONSULENT

Mobil: 20 90 34 52 Mail: aksn@cafa.dk

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks eller på sikker mail: aksn@cafa.dk 

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke