2. Klik på Bekræft nedenfor.

Netværksgrupper for anbragte børn og unge og deres plejeforældre

CAFA igangsætter nyt projekt:

Netværksgrupper for anbragte børn og unge og deres plejefamilier

CAFA har fået projektmidler fra Socialstyrelsen til at starte en netværksgruppe for anbragte børn og unge i alderen 12-16 år. Samtidig gives tilbud til deres plejeforældre om deltagelse i deres egen netværksgruppe.

CAFA har mange års erfaring med børn og unge i netværksgrupper. Vi har de seneste 15 år arbejdet med anbragte børn og unge i netværksgrupper. Dette har affødt en selvkørende forening for tidligere anbragte over 18 år. Af andre netværksgrupper, som CAFA har arbejdet med, kan nævnes unge med selvskade, unge uden tilknytning til arbejdsmarkedet, mentor til deltagelse i ungegruppen mv. Aktuelt har vi også grupper for børn med overvægt. Effekten er dokumenteret.
Evalueringer og rapporter kan hentes under ”Publikationer“.

Om det kommende projekt kan vi sige:

De unge:

De unge mødes med en anerkendende tilgang, hvor de respekteres for dem, de er, og hvor fokus er på udvikling af fællesskab. Effekten af deltagelsen i en netværksgrupper er generelt:

  • Styrket selvværd og selvfølelse
  • Mindsket ensomhedsfølelse og mindreværdsfølelse.
  • Mulighed for at få venskaber.
  • Styrket indsigt og forståelse for sin egen situation.
  • Styrket selvstændighed og kompetencer til at give udtryk for egne holdninger og synspunkter.
  • Mod til at tage mere stilling til deres egne forhold.

Plejeforældre:

Plejeforældrene kan føle sig alene i deres rolle, og de kan særligt i plejebarnets teenageår føle sig udfordret. I projektet vil plejeforældrene få mulighed for at deltage i en netværksgruppe og dermed f.eks. få:

  • Mulighed for dialog med andre plejeforældre samt faglige input til deres rolle.
  • Støtte, hvis de ønsker at tage initiativer til andre typer af aktiviteter, f.eks. sociale arrangementer
  • Støtte til netværksgruppens fortsættelse uden deltagelse af CAFA ved projektperiodens afslutning.

Netværksgruppen for plejeforældre er tænkt som en selvhjælpsgruppe, som vil bygge på de konkrete plejeforældres initiativer og ønsker.

Visitation og det praktiske:

Der vil være løbende visitation, som vil tage udgangspunkt i det enkelte barn eller unges mulighed for at få gavn af at deltage i en gruppe. Der optages ikke udviklingshæmmede børn eller børn med udviklings-forstyrrelser som f.eks. autisme, hvis de vurderes ikke at kunne få udbytte af at indgå i en gruppe. Visitationen tager udgangspunkt barnet eller den unge. Det er således ikke en forudsætning for barnets eller den unges deltagelse, at dets plejeforældre vil deltage i en netværksgruppe. Plejeforældrene skal dog være indstillet på at transportere barnet eller den unge til gruppens møder, hvis barnet eller den unge ikke kan transportere sig selv. Omvendt er det en forudsætning for plejeforældres deltagelse i netværksgruppe, at deres plejebarn deltager i netværksgruppe.

Ungegruppen mødes i CAFAs lokaler i Borup og plejeforældrene mødes i Roskilde. Mødefrekvensen er ca. 1 gang om måneden i tidsrummet kl. 16.30-19.30. Dertil kommer 1 årlig overnatning for de unge.

Det er gratis for både børn og unge og deres plejeforældre at deltage.

Vi modtager henvendelse om deltagelse i netværksgruppen fra både børn og unge, forældre, plejeforældre, sagsbehandlere og andre professionelle.

Har du et barn eller ung, som du gerne vil have ind i gruppen, så kontakt projektleder Tina Bjørn Olsen tbo@cafa.dk eller på mobil 20 90 34 64. Vi har et informationsmateriale til de anbragte børn og unge og til plejeforældrene, som kan rekvireres ved henvendelse i CAFA eller som kan hentes under fanen ”Publikationer”.