2. Klik på Bekræft nedenfor.

Mathilde Funch Francke

Uddannelse og efteruddannelse

Social rådgiver

Kurser

Coach kursus
Kursus i den narrative tilgang
Livslinjens interne uddannelse med fokus på samtaleteknikker

Videns- og ansvarsområder

§ 50 undersøgelser
Støttet og overvåget samvær samt rådgivning
Pædagogisk støtteopgaver
Familiebehandling, støtte og rådgivning