2. Klik på Bekræft nedenfor.

Margretha Poulsen

Uddannelse og efteruddannelse

Socialpædagog 
Psykoterapeutisk efteruddannelse

Kurser

Marschak Interactiv Method, en struktureret samspilsobservationsmetode
Signs of Safety, en løsningsfokuseret tilgang til at styrke det tværprofessionelle samarbejde
Teoretisk introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi
Håndtering af Problemskabende adfærd. ADHD, Tourette, Autisme, Asperger syndrom

Videns-og ansvarsområder

Støttet og overvåget samvær samt rådgivning.
Støtte i inklusionsprocesser
Familiebehandling, støtte og rådgivning