2. Klik på Bekræft nedenfor.

Lisbeth Krogh Rasmussen

For mig er det vigtigt i mit arbejde i CAFA at kunne hjælpe og støtte børn og forældre til at opnå det bedst mulige samvær. Dette ved hjælp af min viden og erfaring med at støtte op om relationer. Jeg arbejder bl.a. med børn og forældre, som har en dagligdag væk fra hinanden, hvorfor de samvær de har sammen, skal fungere bedst muligt. Jeg gør her mit til at give dem de bedste forudsætninger for at få en god oplevelse, når de er sammen.

Jeg har erfaring med at tale med folk i krise, hvilke jeg ofte bringer i spil i mit arbejde som konsulent i CAFA. Jeg vægter højt at turde være nærværende og lyttende i mødet med mennesker og turde høre deres historier. Generelt interesserer jeg mig for at høre menneskers historier og få indblik i en lille flig af deres liv. Når jeg møder mennesker, forsøger jeg, med ydmyghed, at være en god lytter, som tør høre deres historie til ende. Det har i særdeleshed være en vigtig del af mit mangeårige arbejde med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb samt deres pårørende og en erfaring, som jeg benytter mig af i mit arbejde med familier i CAFA.

Se faglig profil

Lisbeth Krogh Rasmussen Konsulent