2. Klik på Bekræft nedenfor.

Lisbeth Due

Uddannelse og efteruddannelse

Pædagog
Cand. Pæd.

Kurser

Systemisk og narrativ praksis i behandlingsarbejde med familier og børn
Forældresamarbejde i daginstitutioner
Etniske familier
Kollegial supervision
Inklusion

Videns- og ansvarsområder

Ungdomspsykiatri
Koordinering og tværfagligt samarbejde
Børns normaludvikling 0-6 år
Pædagogiske læreplaner
Samvær
Kontaktperson
§ 54 støtte
§ 50 undersøgelser
Individueller tilsyn

Projekter og udviklingsarbejde

Implementering af “inklusionsprojekt”. Rolle: Projektleder
Speciale, DPU: “Krydspres i pædagogikken”, omhandler konsekvenserne af moderniseringen af den offentlige sektor for pædagogiske profession.