2. Klik på Bekræft nedenfor.

Kvalitetssikring af børne- og familiesager

CAFA har gennemført genopretning og kvalitetssikring af børne/familiesager i mange kommuner.

Her bidrager CAFA med at genoprette sager, som afdelingen er kommet bagud med. Det være sig børnefaglige undersøgelser, handleplaner, børnesamtaler, opfølgning osv.

Vi kan også bidrage med konsulentbistand i genopretningsprocessen ift. at fremtidssikre arbejdet i afdelingen.

Kommunen udvælger de sager/ de sagsstammer, som CAFA skal gennemgå. CAFAs arbejde kan herefter omfatte gennemgang af journaler i forhold til gældende lovgivning er opfyldt.

Gennemgangen kan munde ud i et sammendrag af sagernes problematik med konkrete forslag til mulige løsninger. Hvis der er behov, kan CAFA tilbyde at udføre de manglende aktiviteter.

CAFAs indsats kan også bestå i at styre en proces, hvori sagsbehandlerne selv afdækker manglerne i deres sager. Her munder arbejdet ud i en samlet opsamling, som kan danne grundlag for en genopretningsproces.