2. Klik på Bekræft nedenfor.

Koordination af børne- og familiesager

CAFA tilbyder koordination som metode i komplekse børnesager med mange fagpersoner og/eller et højt konfliktniveau. Koordination er et let tilgængeligt styringsredskab, som understøtter og målretter et effektivt samarbejde.

Der afholdes møder med alle involverede fagpersoner og familien/barnet eller den unge på samme tid og sted. Herved opnås en samlet koordineret indsats og dialog mellem de professionelle og familien.

Koordineringen i sagen sker i tæt samarbejde med sagsbehandleren, der ikke afgiver sin handlekompetence.

Koordination indeholder bl.a. mødehåndtering, mødeledelse, fastsættelse af mål, konflikthåndtering og anerkendende kommunikation.