UNDERSØGELSER

CAFA tilbyder at gennemføre forskellige typer af familierelaterede og andre undersøgelser, f.eks.:

 • Børnefaglige undersøgelser § 50
 • Netværksundersøgelser
 • Ungefaglige undersøgelser
 • Observationer
 • Undersøgelse af relationer
 • Undersøgelser i forbindelse med beslutninger omkring samvær
  ​​

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER

I CAFA er vi eksperter i børnefaglige undersøgelser (§ 50), og vi udfører mange. Ved enkeltstående undersøgelser planlægges undersøgelsens omfang og indhold i samarbejde med kommune, forældre og barnet/den unge. Det er vigtigt, at CAFA bliver klar på kommunens forventninger til detaljeringsgrad mv.

Når der er tale om, at CAFA skal gennemføre mange undersøgelser for en kommune, så indgås aftaler om kvalitet og procedurer i undersøgelsesarbejdet. Disse aftaler korrigeres ud fra de første undersøgelser, som CAFA færdiggør, og som kommunen får til vurdering. CAFA gennemfører børnefaglige undersøgelser i ICS-modellen, hvis ikke andet ønskes. Vi kan også arbejde i DUBU, hvis det ønskes. Vi har erfaringer med forskellige måder at organisere dette på i praksis, som vi gerne informerer nærmere om.

Vi sikrer, at en undersøgelse udføres efter loven, f. eks:

 • Laver vi ikke større undersøgelser, end problemet tilsiger
 • Vi taler altid med både forældre og barn
 • Vi inddrager eksisterende viden fra professionelle
  ​​

NETVÆRKSUNDERSØGELSER

Netværksundersøgelser kan f.eks. bestå i:

 • At afdække familiens netværk
 • At undersøge anbringelsesmuligheder i netværket
 • At undersøge netværkets andre muligheder for at støtte
 • At undersøge om der er personer i netværket, der kan varetage støtte for det anbragte barn, jf. § 68b,4
  ​​

OBSERVATIONER

CAFA udfører pædagogiske observationer både som enkeltstående opgaver og som led i en større undersøgelse. En pædagogisk observation kan foregå i familiens hjem, på et anbringelsessted eller i CAFAs lokaler. Observationen kan f.eks. bruges til at give redskaber til forældre, lærere og pædagoger, så de bedre kan støtte barnet/den unge.

CAFA udfører også observationer af relationer, f.eks. mellem forældre og barn, som ofte gennemføres for at tilvejebringe et grundlag for beslutninger om hjemgivelse, anbringelse og samvær.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks eller på sikker mail: aksn@cafa.dk 

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke