​Tilsyn i dagtilbud

CAFA tilbyder at udføre uvildige tilsyn i dagtilbud – både ud fra en fast frekvens af anmeldte besøg og supplerende uanmeldte besøg.

Mange kommuner udfører selv tilsyn i dagtilbud, men kan have behov for et blik udefra, som kan være med til at sikre at den pædagogiske praksis i dagtilbuddene udvikler sig.

Der kom nye krav til den kommunale tilsynspraksis i 2022 – via ændringer i Dagtilbudsloven af 1.1.2022, hvor der kom et øget fokus på den pædagogiske praksis og udvikling heraf.

CAFA tilbyder:

 • I samarbejde med dagtilbuddet skaber vi udviklingsmål med ambitionen om at højne den generelle faglighed i hverdagen og herunder sikre, at dagtilbuddet indfrier de formulerede krav i pågældende kommunes børnepolitik.
 • Vi har fokus på proces og indgår i dialog om kvaliteten kan vurderes som tilstrækkelig og der vil være fokus på den videre udvikling af det faglige indhold i dagtilbuddet.
 • Vi tager udgangspunkt i den konkrete pædagogiske praksis, hvor vi har særligt fokus på relationer, herunder det pædagogiske samspil og interaktion med børnene, samt fokus på børnenes inddragelse.

Konkret vil tilsynet indebære:

 • Individuelle interview med en gruppe af børn.
 • Individuelle interview med en gruppe af personale.
 • Individuelt interview med lederen.
 • Observationer af arbejdsgange og tilgange i forhold til børnene.
 • Udarbejdelse af rapport med beskrivelser (med udgangspunkt i afholdte interviews og observationer) og konklusion. I denne vil indgå, om der evt. er behov for påbud.

Under tilsynet vil vi have opmærksomhed på dagtilbuddets arbejdsgange f.eks. omkring:

 • Arbejdes der ud fra pågældende kommunes børnepolitik og den styrkede pædagogiske læreplan, og hvordan er det implementeret i dagtilbuddet?
 • Der vil være fokus på de fysiske omgivelser, relationer, leg og aktiviteter, det sproglige læringsmiljø, kultur og natur, fantasi og f.eks. børnenes muligheder for at komme med ideer.
 • Arbejdes der i hverdagen på at skabe sammenhæng og kontinuitet i overgangen imellem dagtilbud og skole?
 • Er der beskrevet og arbejdes der ud fra retningslinjer i forhold til samarbejdet imellem dagtilbud og andre aktører (fx Sundhedsplejen, PPR og lign.).
 • Hvordan medvirker dagtilbuddet til at yde en særlig støtte til børn, der har behov for det?
 • Hvordan samarbejdes der med forældrebestyrelsen?

Kontakt CAFA, hvis du/ I er interesseret i at høre mere eller indgå aftale om tilsyn. Pris forhandles alt efter omfanget af opgaven.

CAFA

Telefon: 46 37 32 32 Mail: cafa@cafa.dk 

Dokumenter kan sendes sikkert til CAFAs E-boks / Digital post.

CVR: 2826 4917

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke