2. Klik på Bekræft nedenfor.

Priser

Gældende for 2019

Konsulenttakster kr./time
Konsulentopgaver 746,00
Kontaktperson for unge og familier 550,00
Specialistopgaver, undervisning, supervision konsulentbistand til fagfolk og ledere 1.178,00
Køretid 746,00
Km godtgørelse 3,56 pr. km.
Undersøgelser kr./pr.stk
Børnefaglige undersøgelser 13.900 + transport
Samvær kr./time
Hverdag 746,00
Hverdag efter kl. 17.00 931,00
Fredag efter kl. 15, weekend og helligdage 1.118,00
Administration kr./mdr.
Samvær 1.066,00
§ 54 støtte til forældre kr./time
Konsulent 559,00
Børn og unges deltagelse i grupper  kr./mdr.
Deltagelse i gruppe 746,00

Konkurrencedygtige priser

Timetaksterne er beregnet sådan, at den kun dækker de omkostninger, der er ved en konsulenttime. Omkostninger er f.eks. husleje, lys, varme, teknik-og kommunikationsudstyr, administration og lignende.

Da CAFA er en selvejende, non-profit institution, skal vi ikke skabe et overskud. Vi er også en almennyttig virksomhed, og det betyder, at der i vores vedtægter er bestemmelser om, hvordan vores eventuelle formue skal anvendes til sociale formål ved virksomhedens nedlæggelse.

Hvis vi skulle oparbejde et overskud, så bliver midlerne i virksomheden og anvendes til udvikling af det sociale arbejde til fordel for vores målgruppe.

Ledelse og supervision

Omkostninger er også ledelse og supervision. Det vil bl.a. sige, at kunden via timetaksten betaler for ledelsesindsats og supervision til konsulenten i den konkrete opgave.

Administration

Omkostninger er som nævnt også administrationen. I CAFA har vi minimeret administrationsudgifterne, som i de senere år har udgjort 5,8%.