2. Klik på Bekræft nedenfor.

Kitwa Jakobsen

Jeg er uddannet pædagog i 1997, og har mange års erfaring med børn, unge og familier i udsatte positioner. Den lange årrække i arbejdet med bl.a. anbragte børn og deres familier har givet mig en specifik viden omkring børns sociale, følelsesmæssige og kognitive vanskeligheder, som bevirker, at jeg kompetent kan skabe interventioner, der har fokus på udvikling. Dette drager jeg nytte af særligt i de samværsopgaver, jeg har i CAFA.

Jeg har en solid viden på småbørnsområdet og bred erfaring med at anvende det som konsulent i en helhedsorienteret indsats omkring de udsatte børn og familier. Det kvalificerer mig til professionelt at sparre og bidrage omkring opgaveløsning til plejefamilier og andre fagprofessionelle i arbejdet med de helt små børn. Ligeledes er jeg uddannet Marte Meo terapeut og kan anvende det i og omkring opgaverne.

Min særlige styrke er min evne til at skabe bæredygtige og tillidsfulde relationer til de mennesker, jeg omgives af, og jeg ser det som min fornemmeste opgave at skabe tillid til de mennesker, jeg møder i de opgaver, jeg varetager i CAFA.

I CAFA bevæger vi os videre i et bredt felt med mange forskellige problematikker, der sætter store krav til en bred viden og stort kendskab til forskellige metoder. Dette er et aspekt, som jeg løbende har en refleksion omkring og har fokus på i hver eneste af mine opgaver i CAFA.

“Jeg bestræber mig herigennem på hele tiden at reflektere over min egen praksis i takt med, at jeg indhenter ny viden, da jeg på den måde løbende kan højne min faglighed i hver opgave, jeg løser.” Se faglig profil

Konsulent

Mobil: 20 90 34 54 Mail: kj@cafa.dk