2. Klik på Bekræft nedenfor.

Kim Kammer

Uddannelse og efteruddannelse

Pædagog
Koordinator i ungdomssanktioner
Konfliktmægler
Systematisk og narrativ praksis, basisuddannelse

Kurser

Systemisk pædagogik i skole og miljø
Samtaler forældre/børn
Glædens pædagogik
Supervision

Videns- og ansvarsområder

Koordinator ungdomssanktion
Konfliktløsning og mediation
ADHD problematikker
Skoleproblemer hos børn og unge
Kontaktperson ift. børn og unge
Samvær
Børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk
Børn- og ungegrupper
Efterværn og NETOP (efterværnsgruppe)
Børn med psykisk syge forældre

Projekter og udviklingsarbejde

Udvikling af koordinatorrollen ift. ungdomssanktion
Projekt: “På vej” et projekt i CAFA. Unge med psykisk sygdom i job og uddannelse