2. Klik på Bekræft nedenfor.

Kathrine Bandsholm Pedersen

I CAFA varetager jeg, som konsulent, mange forskelligartede opgaver. Jeg deltager i samvær imellem anbragte børn og deres forældre, både i støttede og overvågede samvær. Derudover udfører jeg pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling samt udarbejder børnefaglige undersøgelser.

Som konsulent i CAFA, er det vigtigt for mig at udføre mine forskellige opgaver med en høj grad af faglighed. Det er vigtigt for mig, at de familier og børn jeg arbejder med, føler sig mødt i øjenhøjde og oplever, at de bliver respektfuldt behandlet. Når jeg udarbejder en børnefaglig undersøgelse, er det vigtigt for mig, at familien kan genkende sig selv i det skrevne. Det er ydermere vigtigt for mig, at pågældende kommune oplever, at de modtager en undersøgelse, som giver det nødvendige overblik, så de kan træffe afgørelse, om der skal iværksættes støtte og i givet fald, hvilken. Afsluttende er det vigtigt for mig, at jeg som konsulent i samværssager medvirker til at skabe en god og tryg stemning, og understøtter at samværet imellem barn og forældre er så givende som muligt for både voksne og børn.

Se faglig profil

Kathrine B. Pedersen Konsulent

Mobil: 20 90 34 62 Mail: kp@cafa.dk