2. Klik på Bekræft nedenfor.

Kamilla Grønbæk Villumsen

I CAFA arbejder jeg med flere forskelligartede opgaver, hvor jeg tager udgangspunkt i min erfarings- og uddannelsesmæssige baggrund som socialrådgiver og cand.soc. Fælles for alle opgaver er, at stræbe efter at kombinere teori og metode med praksis på en måde, så der skabes plads til refleksioner og udvikling for de mennesker, jeg møder i mit arbejde. Mit mål og ambition er at skabe det gode samarbejde, så de mennesker jeg møder, føler sig inddraget og hørt.

Jeg er optaget af, hvad der får mennesker til at handle, som de gør, samt hvordan man kan påvirke og ændre handlingsstrategier til det bedre. Relationsdannelse er en vigtig grundsten for udførslen af et godt socialt arbejde, og mit fokus er derfor på kommunikation. Jeg er særligt optaget af kommunikationens indvirkning af og på relationer, og på de resultater som opnås, samtidig med, at jeg bestræber mig på at møde mennesker nysgerrigt og med udgangspunkt i der, hvor de befinder sig aktuelt.

Se faglig profil

Konsulent