2. Klik på Bekræft nedenfor.

Kamilla Grønbæk Villumsen

Uddannelse:

Socialrådgiver
Kandidat i socialt arbejde (cand.soc)

Kurser:

Løsningsfokuseret metode
SOS, Signs of Safety
ICS
Børn der udsættes for overgreb
Den gode samtale

Videns- og ansvarsområder:

§ 50 undersøgelser
Støttet og overvåget samvær samt rådgivning
Pædagogiske og praktiske støtteopgaver
Familiebehandling, støtte og rådgivning