2. Klik på Bekræft nedenfor.

Anna Enø

Min uddannelse som pædagog og min brede erfaring med pædagogisk indsats hos både børn og voksne, danner grundlaget for mit arbejde i CAFA. Her varetager jeg som konsulent samværsopgaver af støttet og overvåget karakter, jeg udarbejder børnefaglige undersøgelser og udfører andre pædagogiske støtteopgaver, såsom § 54 støtte. Jeg bestræber mig på at møde de mennesker, jeg arbejder med i øjenhøjde, så relationen bliver bærende for vores samarbejde.

De opgaver, jeg varetager i CAFA, stiller høje krav til niveauet for observation og refleksion, og jeg bestræber mig her på at videreformidle disse til de involverede parter på en informativ, grundig og empatisk måde. Dette så kommunerne får de oplysninger, de har brug for i belysningen af pågældende sag, samtidig med, at familierne føler sig genkendt, set og hørt.

Se faglig profil

ANNA ENØ Konsulent

Mobil: 20 90 34 67 Mail: ae@cafa.dk